Spanning en sensatie op de BSO: geef risicovol spelen vrij spel!

Risicovol spelen is goed voor de ontwikkeling en algehele gezondheid van kinderen. Diverse internationale onderzoeken hebben dit inmiddels aangetoond. Het is belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om actief te spelen en te leren omgaan met risico’s. Door het testen en verleggen van hun eigen grenzen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties en het draagt onder meer bij aan hun motorische en sociale ontwikkeling. Helaas zijn de ‘paarse krokodillen’ van overbescherming, regels en protocollen het grootste risico waar onze kinderen aan ten prooi vallen.

Dus stellen we de vraag, hoe kunnen we in de kinderopvang kinderen meer risicovol laten spelen? De Wet IKK biedt ruimte en zegt: “pedagogisch medewerkers dienen kinderen tegen grote risico’s te beschermen en met kleine risico’s te leren omgaan”. Maar hoe doe je dat concreet? Welke mens- en maatschappijbeelden spelen hierbij een rol? Hoe maak je onderscheid tussen een risico en een reëel gevaar? En hoe neem je ouders mee in je beleid op risicovol spel?

Meer aandacht nodig voor risicovol spelen

Kinderen krijgen tegenwoordig steeds minder de ruimte om te leren omgaan met risico’s. Ze spelen steeds minder (alleen) buiten en maatschappelijke risicobeheersing uit zich o.a. in strenge eisen aan de veiligheid van speelomgevingen. Ouders hebben meer controle over de activiteiten van hun kinderen en zijn bang dat hun kind iets overkomt. Door deze angst weerhouden we kinderen om zelf te kunnen ontdekken wat gevaarlijk is. Zelfs de Verenigde Naties hebben op grond van het ‘Right to Play’ hun zorgen geuit over de speelkansen van kinderen, waaronder het leren van de balans tussen risico’s en veiligheid.

Programma

In een 3 uur durende bijeenkomst gaan we actief met elkaar en externe sprekers aan de slag. Na afloop ga je naar huis met o.a.

  • meer inzicht in het onderscheid tussen aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s tijdens het spelen,
  • praktische tips voor het aanbieden van risicovolle activiteiten en hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden daaraan mee te doen,
  • ideeën hoe je ouders kunt meenemen in je beleid voor risicovol spel,
  • een berg enthousiasme om samen met collega’s en leidinggevende zelf aan de slag te gaan.Het definitieve programma volgt binnenkort, dus hou de website in de gaten!

Aanmelden

Deze BMK inspiratiesessie ‘Spanning en sensatie op de BSO: geef risicovol spelen vrij spel!’ vindt plaats op donderdag 23 mei van 13:00 – 16:00 uur in Utrecht. Definitieve locatie volgt na aanmelding. Enthousiast geworden? Meld je aan via info@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht