Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Berenschot onderzoek uit naar personeelstekorten bij de uitvoering van voorschoolse educatie.

Met het onderzoek wil het ministerie niet alleen meer zicht krijgen op de omvang en impact van tekorten, maar ook kijken naar kansrijke oplossingen om tekorten bij het uitvoeren van voorschoolse educatie aan te pakken. Hierover gaan zij graag met ve aanbieders in gesprek.

Op 7 juni organiseert Berenschot een digitale werkbijeenkomst, waarin zij met deelnemers vanuit kinderopvangorganisaties, opleidingen, overheid en de wetenschap in gesprek gaan om gezamenlijk de meest kansrijke oplossingen te bepalen en deze verder uit te werken. We nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

World Café

We voeren het gesprek in de vorm van een zogenaamd World Café. Daarbij bespreken we verschillende oplossingsrichtingen die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Uiteraard is er ook ruimte om eigen ervaringen te delen. Gezamenlijk bepalen we welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk zijn in de aanpak van personeelstekorten bij de uitvoering van voorschoolse educatie. De meest kansrijke oplossingen werken we vervolgens in interactieve tafelsessies verder uit.

Op deze manier geven we gezamenlijk antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke oplossingen zijn er voor personeelstekorten bij de uitvoering van voorschoolse educatie?

2. Welke oplossingen zijn het meest kansrijk en waarom?

3. Wat is er nodig om deze oplossingen te realiseren?

Aanmelden

De bijeenkomst zal op 7 juni van 15:00 tot 17:30 digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de volgende link.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u aanvullende informatie over het programma en de link voor deelname. Voor meer informatie of vragen kunt u ook contact opnemen met s.wildschut@berenschot.nl of 06 22 08 01 65.

Deel dit nieuwsbericht