Even voorstellen: Loes Ypma, voorzitter BMK 

Ieder kind verdient een goede start!

Voor dit ideaal ga ik door het vuur, het is mijn diepste drijfveer en de rode draad in mijn loopbaan. De maatschappelijke kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan kansrijk opgroeien en is goud waard! De samenwerking binnen en buiten de brancheorganisatie zal komende jaren in het teken staan van een duurzame vereenvoudiging van het stelsel. Zodat we een hoop gedoe en ellende voorkomen, de toeslagenfraudejacht beëindigen en kinderen kansen bieden door toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige, ondernemende, liefst publiek gefinancierde kinderopvang. De maatschappelijke kinderopvang is hierin de voorloper. Met alle moedige medewerkers op alle niveaus is het een sector om trots op te zijn! Van de bestuurders tot de leidsters die dagelijks de liefdevolle zorg voor onze kinderen op zich nemen. Ik lever daar graag een bijdrage aan als jullie nieuwe voorzitter.

Waar je wieg staat bepaalt nog teveel wat je kansen zijn. Twee kinderen met precies dezelfde talenten groeien op in gescheiden werelden, afhankelijk van het werk (of juist geen werk) van hun ouders. Het ene kind begint met een forse achterstand aan de basisschool en het andere kind kan zijn of haar talenten ook buiten schooltijd optimaal ontwikkelen. Ik vind dat oneerlijk. Ieder kind verdient een goede start en daarom droom ik ervan dat in 2025 álle kinderen vanzelfsprekend naar de kinderopvang en de BSO gaan. In een omgeving die stimulerend en veilig is, kunnen kinderen sámen ontwikkelen, leren en spelen. Het brengt ontspanning in het drukke leven van jonge gezinnen en de gênante toeslagenfraudejacht kan stoppen. Omdat dit een droom is die wij delen, lijkt het mij geweldig om mijn ervaring en bestuurlijke netwerk in te zetten als jullie nieuwe bevlogen boegbeeld. Om samen onze droom te realiseren!*

Ik vind de maatschappelijke kinderopvang een groeiende en boeiende sector. Eén om trots op te zijn! Trots die ik wil helpen uitdragen. De trots op de pedagogische professionals, de vertrouwde gezichten, die onze kinderen elke dag liefdevol op hun niveau uitdagen en extra ondersteunen waar dat nodig is. De trots op de waardevolle bijdrage doordat de kwaliteit altijd centraal staat. De trots op het investeren van de winst in scholing, gedegen methodiek, innovatie en een vrolijke inrichting.

De kinderopvang is een vitale en cruciale sector hebben we gemerkt tijdens de coronacrisis. Als de kinderopvang dicht gaat, ligt heel Nederland plat. De compensatieregeling was niet voor niets zo snel geregeld! Bovendien is er een enorme kwaliteitsslag gemaakt door de opleidingen, de harmonisatie en het integraal kwaliteitskader kinderopvang. Ik geloof erg in het ondernemerschap en de innovatie van de sector. En met jullie deel ik de wens dat we liever meer kwaliteitsprikkels dan prijsprikkels zien in de toekomst. Ik zie grote kansen om het toegangsrecht voor 0-12 jaar en de publieke financiering nu daadwerkelijk in het regeerakkoord te krijgen, zodat toeslagen niet meer nodig zijn. Alle belemmeringen lijken uit de partijprogramma’s verdwenen, dus dit is hét moment! Daarna volgt de enorme klus om lokaal te realiseren dat alle kinderen ook echt de kans krijgen zich spelenderwijs te ontwikkelen. De samenwerking met het onderwijs en de jeugdzorg zal hierin een belangrijke uitdaging zijn, binnen of buiten integrale kindcentra.

Ik breng ervaring mee als voorzitter van Verus (vereniging van 4000 christelijke en katholieke scholen). Ik voel me als een vis in het water bij het vertegenwoordigen van een ledenbelang, het leidinggeven aan een bureau met enthousiaste medewerkers en het gezicht zijn van een sector. Ik beschik over actuele kennis op het gebied van onderwijs en de jeugdzorg en heb een breed netwerk, bijvoorbeeld bij de PO-raad, Jeugdzorg Nederland en op de ministeries. Ik heb vanuit mijn vijf jaar in de Tweede Kamer nog steeds uitstekende relaties met de huidige Kamerleden en bewindspersonen, maar ook met de media. Aan de zes jaar wethouderschap in Woerden en Almere heb ik tenslotte een breed lokaal netwerk overgehouden en de benodigde kennis van de lokale bestuurlijke context. Het is deze combinatie die ik graag inzet voor de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang.

Mijn ambitie is de maatschappelijke kinderopvang zichtbaarder te maken. Hoe kan het dat een vereniging die de belangen van 12.000 vestigingen waar 200.000 gezinnen gebruik van maken vertegenwoordigd, toch nog vrij onbekend is? Mijn kracht zit in de representatieve kant, de verbinding en de belangenbehartiging. Ik geloof vooral in de kracht van elkaar inspireren en kom graag een aantal dagen in de week op werkbezoek bij jullie! Het liefst samen met een ander lid, een medewerker of met een Kamerlid, een minister of wethouder met een groot hart voor kinderen. Om uit te dragen hoe relevant wij voor de ontwikkeling van kinderen zijn, met korte filmpjes op social media. Om te laten zien waar leden zich voor inzetten en wat we met elkaar bereiken. Waarderen, inspireren en goede voorbeelden delen, draagt bij aan de verbinding tussen de leden onderling. De andere dagen werk ik graag samen met de medewerkers op het landelijk bureau, die bekend staan om de professionele dienstverlening en vooruitstrevende beleid. Zo blijven we een energieke, toekomstbestendige vereniging, waar je graag lid van wilt zijn. Waar we continue de behoefte peilen, zodat lidmaatschap blijft lonen. De kracht van een vereniging zit hem in alle kennis en kunde die we met elkaar hebben. Door samenwerken ontstaat synergie.

Het lijkt me ontzettend leuk om diplomatiek te laveren tussen verschillende, soms uiteenlopende belangen. Om met het bestuur, de medewerkers en de leden te laten zien welke cruciale rol de maatschappelijke kinderopvang speelt in de ontwikkeling van kinderen. Ik ga graag met jullie in gesprek zodat ik de voorzitter kan zijn die de vereniging nu nodig heeft.

Met vriendelijke groet,

Loes Ypma

 

PS Ik kom dus heel graag bij je op bezoek!
Ik ben benieuwd waar je trots op bent en waar je je zorgen over maakt.

Mocht je hier tijd voor vrij willen maken, dan kom ik graag langs.
Ik ben bereikbaar via: ypma@

bmko.nl en 06-14896277

 

 

 

*In december 2020 schreef de BMK samen met de BK en BOinK en onze partners, PO-raad, VNG en Kindcentra 2020, de Pleitnotitie waarin we gezamenlijk pleiten voor een toegangsrecht voor alle kinderen. In onze aanbiedingsbrief aan de SER schrijven we: “Ons huidige systeem leidt tot kansenongelijkheid en segregatie, al voor het vierde levensjaar. Dat moet anders, de tijd is rijp voor inclusieve kindvoorzieningen. Ieder kind heeft recht op een optimale ontplooiing van zijn of haar talenten. De eerste levensjaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Geef álle jonge kinderen een goede start. Dat kan door ieder kind toegang te geven tot pedagogische voorzieningen van een hoge kwaliteit, met extra aandacht waar dat nodig is.”

Deel dit nieuwsbericht