Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt dat écht alle werkende ouders erop vooruit gaan bij de ‘bijna gratis kinderopvang’. In het coalitieakkoord stond nog dat de overheid 95% gaat betalen, maar hierdoor zouden de laagste inkomens erop achteruitgaan. De laagste inkomensgroepen krijgen nu namelijk 96% vergoed. Het kabinet heeft dat vandaag aangepast. Dit lijkt een miniem verschil maar dat is het niet, het scheelt al snel €200-€400 per jaar.

Grote impact

Loes Ypma, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (not-for-profit) reageert enthousiast:

“Dit is supergoed nieuws! Hierdoor kunnen we de ontwikkelingskansen, júist ook van kinderen van werkende ouders met de laagste inkomens, blijven stimuleren. Als maatschappelijke kinderopvang hebben we hier stevig voor gepleit. Deze aanpassing naar 4% ouderbijdrage lijkt klein, maar de impact ervan is juist voor deze ouders erg groot. Het maakt kinderopvang betaalbaar en eenvoudig voor álle jonge ouders en zorgt dat (meer) werken echt loont. Alle werkende ouders gaan er nu op vooruit, dat is goed voor de arbeidsmarkt als geheel. Kinderopvang is de motor van de emancipatie en de economie; door iedere pedagogisch professional kunnen zes ouders aan het werk. Niet onbelangrijk in deze tijd van personeelstekorten op de hele arbeidsmarkt.”

Kabinet voegt daad bij woord

Het kabinet voegt met deze procentuele aanpassing daad bij woord en laat zien dat zij het belang van (bijna) gratis kinderopvang voor de kindontwikkeling, en de Nederlandse arbeidsmarkt en welvaart heel serieus neemt. Deze investering die zowel op korte termijn als op lange termijn effect zal hebben is van groot belang, vanwege het multiplier effect op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Als Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vertegenwoordigen we vele prachtige en vooruitstrevende organisaties. We veranderen de sector samen, want maatschappelijke kinderopvang heeft de toekomst. Wij investeren elke euro die we verdienen, in de kwaliteit van onze opvang, in de toegankelijkheid en in goed werkgeverschap.

Maatschappelijke kinderopvang

De maatschappelijke kinderopvang staat voor een goede start voor ieder kind, waar het ook vandaan komt en opgroeit. Want ieder kind heeft talent, ieder kind heeft toekomst – maar niet ieder kind krijgt dezelfde kansen op een goede toekomst.  Ons krachtige verhaal wordt in Den Haag gehoord en serieus genomen. De 4% ouderbijdrage is een mooie opbrengst van onze lobby;  nu doorpakken en denken in kansen

De sector en onze maatschappelijke visie staan nu duidelijk op de kaart en maken onderdeel uit van de kabinetsplannen die leiden tot vernieuwing van het kinderopvangstelsel. Dit vinden behoudende partijen binnen de branche een spannende ontwikkeling. Het kabinet zet deze periode een eerste stap op weg naar het door ons geschetste toekomstbeeld; een kinderopvangstelsel in 2028 waarin iéder kind toegang heeft, ongeacht of ouders werken of niet. De huidige personeelstekorten zijn reden geweest voor het kabinet om een tussenstap in 2025 te maken.

Samen zetten we onze schouders eronder om zo snel als mogelijk iéder kind welkom te heten in de kinderopvang. Deze veranderingen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar starten wel vandaag. Dit biedt de branche de tijd de ingezette beweging op alle fronten uit te werken en de uitdagingen op te pakken; zoals grotere arbeidscontracten realiseren zodat we mensen kunnen behouden én aantrekken voor onze boeiende sector.

Dit doen we o.a. met Kinderopvang Werkt! We zijn projecten begonnen om de uitstroom te verminderen en de instroom te vergroten met zij-instromers en EVC trajecten. Daarnaast willen via de cao aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bieden, we willen de deeltijdfactor verhogen en we willen ruimere aantrekkelijke contracten realiseren, bijvoorbeeld door middel van combinatiebanen. Het biedt kansen voor samenwerking met cultuur, sport, onderwijs, welzijn en jeugdhulp. Het is niet altijd gemakkelijk, maar we weten waar we het voor doen!

De BMK kijkt vooruit, denkt in mogelijkheden, werkt aan oplossingen en nodigt uit tot samenwerking. De lijst met tegenwerpingen is bekend. Wij gaan ons nu richten op de antwoorden, oplossingen, kansen, innovatie en mogelijkheden. Wees welkom bij de BMK en aan de tafel die gaat over de toekomst van de kinderopvang! Denk en doe je met ons mee?

Loes Ypma (Voorzitter BMK)

Oproep tot extra verhoging kinderopvangtoeslag voor 2023

Het is van groot belang dat het werken in de kinderopvang aantrekkelijker wordt. Daarnaast moet het voor ouders betaalbaar blijven. Daarom stuurden we met alle cao-partijen, de vakbonden CNV, FNV en met de BK, op initiatief van de BMK, een brief aan de Minister van SZW om het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 extra te verhogen. Partijen kwamen overeen dat zij de extra verhoging van de toeslag in zullen zetten voor een verhoging van de salarissen. Ook BOinK en Voor Werkende Ouders ondersteunen dit initiatief. Het is afwachten of de minister kans ziet gehoor te geven aan onze gezamenlijke oproep.

Wat staat er letterlijk in de miljoenennota van 2023?

In de miljoenennota 2023 komt de kinderopvang (gelukkig) een flink aantal keer voor. Sprak eerder de koning in zijn troonrede al over Kinderopvang door te zeggen: “Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Goed werkgeverschap loont en ook arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling. Om te stimuleren dat mensen meer uren gaan werken, worden in de loop van deze kabinetsperiode de kosten voor kinderopvang voor alle werkende ouders bijna geheel vergoed (…).”

De Miljoenennota gaat hier inhoudelijk op in.
De letterlijke teksten uit de miljoenennota 2023 over kinderopvang hebben we voor het gemak in een bericht op een rijtje gezet.

Deel dit nieuwsbericht