Binnen de BMK bestaan verschillende expertgroepen die met ons meedenken. Samen met hen geven we onze gezamenlijke landelijke visie en beleid vorm. Eén van deze expertgroepen richt zich op de gastouderopvang.

Wat kun je verwachten als je deelneemt aan de expertgroep gastouderopvang?

  • We komen ongeveer eens per kwartaal online samen en bespreken dan landelijke visie/beleid/lobby met betrekking tot de gastouderopvang.
  • Via de mail word je op de hoogte gehouden en om input gevraagd m.b.t. de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen rondom gastouderopvang.
  • Je denkt mee over de inhoud van online bijeenkomsten voor gastouderbureaus die aangesloten zijn bij de BMK.
  • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat gaande is in de gastouderopvang wereld.

Zie je jezelf deelnemen aan deze expertgroep? Meld je dan aan bij Maryse Broek: broek@bmko.nl

 

Handig overzicht: leges voor gastouderopvang in alle gemeenten

Stichting Nysa (brancheorganisatie voor gastouders) heeft een overzicht gemaakt met de leges voor gastouderopvang per gemeente. Leges zijn retributies voor diensten die door de gemeente worden verleend, vaak gaat het om de aanvraag van vergunningen of documenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de registratie van de gastouder in het LRK (Landelijke Register Kinderopvang) en een inspectie van de GGD.

Iedere gemeente bepaalt jaarlijks zelf of deze leges in rekening worden gebracht bij bureaus en gastouders en zo ja, hoe hoog deze leges zijn.

In onderstaand bericht staat ook gespecificeerd waar leges nieuw zijn ingevoerd en waar ze niet langer gelden.

7-04-2022 Leges 2022 – Stichting Nysa

Deel dit nieuwsbericht