Elk kind verdient een plekje op een kinderopvang, vindt Marie-Louise: ‘Opvoeden doen we samen’

Alle kinderen hebben recht op kinderopvang, vindt Marie-Louise van Mourik. Dat het kabinet nu besloten heeft dat kinderopvang grotendeels gratis wordt, ziet zij als een mooi afscheidscadeau.Bron: Algemeen Dagblad (Annemiek Brandriet

‘Opvoeding is een verantwoor­de­lijk­heid van ons allen, wij hebben daarin ook onze taak’

Marie-Louise van Mourik

Opvoeden doe je samen

Want, is de overtuiging van de Voorburgse, opvoeden doe je samen. ,,De kinderopvang is nu een ontwikkelingsinstrument geworden voor de kinderen. Opvoeding is een verantwoordelijkheid van ons allen, wij hebben daarin ook onze taak. De uitspraak ‘it takes a village to raise a child’ spreekt me daarom erg aan. Vanaf de jongste leeftijd kan kinderopvang ervoor zorgen dat het kind kan groeien en ontwikkelen.”

Daarom is Van Mourik ook blij dat de overheid recent heeft besloten dat kinderopvang nagenoeg gratis moet worden. ,,Het is van belang dat we nu nog een stap verder gaan, dat ieder kind het recht heeft op kinderopvang. Ook als maar één van beide ouders werkt, of als ouders in de bijstand zitten. Bepaalde groepen zien we nu niet, waardoor scheefgroei in de ontwikkeling van kinderen kan ontstaan.”

Die kinderen zouden wél in beeld komen bij ‘gratis’ kinderopvang. Het toeslagensysteem zoals we dat nu kennen, wordt aangepast. Een mogelijkheid is dat de overheid de kosten van de opvang rechtstreeks aan de kinderopvangorganisaties vergoedt.

Marie-Louise van Mourik was 25 jaar directeur-bestuurder van Junis Kinderopvang.
Marie-Louise van Mourik was 25 jaar directeur-bestuurder van Junis Kinderopvang. © Junis Kinderopvang

Er zijn ook uitdagingen

Als directeur-bestuurder zag Van Mourik de branche professionaliseren. ,,Regels waar we ons aan moeten houden zijn iedere keer aangescherpt. Die professionalisering gaat nog verder. De kinderopvang is echt een enorm dynamische branche.”

‘Je moet het verschil maken, zodat mensen voor je willen werken’

Marie-Louise van Mourik

De sector staat wel voor uitdagingen. Het personeelstekort is ook in de kinderopvang een probleem. Als de opvang nagenoeg gratis wordt, zullen er nóg meer mensen nodig zijn. ,,Er ontstaan nu wachtlijsten, dat wil je niet. Je moet het verschil maken, zodat mensen voor je willen werken. Junis leidt veel zij-instromers op tot pedagogisch medewerker. Ook werken we veel samen met het onderwijs. Medewerkers van een bso werken niet fulltime. Willen ze dat wel, dan kunnen ze als onderwijsassistent op scholen aan de slag.”

Het is één van de redenen dat Van Mourik enthousiast is over het concept ‘integraal kindcentrum’, waarbij onderwijs en kinderopvang van hetzelfde gebouw gebruik maken en samenwerken.

Van Mourik mag Junis dan verlaten, de kinderopvang zegt ze niet volledig gedag. Ze wil graag binnen de sector actief blijven, bijvoorbeeld als lid van de Raad van Toezicht of interim-bestuurder. ,,Eerst ga ik uitrusten. Daarna wil ik mezelf verder ontwikkelen. Ik laat Junis met een gerust hart achter, ik ben trots op wat er staat.”

Deel dit nieuwsbericht