Ministerie SZW bezoekt twee gedreven maatschappelijke kinderopvangorganisaties in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg

Op 27 oktober bezocht een delegatie ambtenaren van het ministerie van SZW, de kinderopvangorganisaties Morgen en Vlietkinderen. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de betrokken kinderopvangorganisaties zijn blij met dit bijzondere en belangrijke bezoek aan hun locaties. Een mooi moment om de toegevoegde waarde van maatschappelijke kinderopvang te laten zien in de regio Leidschendam-Voorburg.

Het bezoek start in de ochtend bij Up kinderopvang een van de locaties van Morgen, in Rijswijk. Hier is ook kinderopvang voor kinderen waarvan de ouders uit Oekraine zijn gevlucht. In de loop van de ochtend vertrekt het gezelschap naar Leidschendam waar Integraal Kind en Expertisecentrum De Waterlelie wordt bezocht.

Tineke Onink (bestuurder Morgen) en Tine Oudshoorn (bestuurder Vlietkinderen) ontvangen de ambtenaren binnen hun organisaties en Loes Ypma (voorzitter BMK) is hierbij aanwezig. Tijdens het bezoek aan de locatie van Vlietkinderen sluit ook de heer Jeffrey Keus aan, wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg met in zijn portefeuille o.a. onderwijs en jeugdzorg.

Maatschappelijke kinderopvang in de praktijk
Het doel van dit werkbezoek is om te laten zien en ervaren hoe de maatschappelijke kinderopvang in de praktijk werkt. Verschillende professionals van de kinderopvangorganisaties komen aan het woord. De bestuurders, managers van de locaties en pedagogisch medewerkers.

Wat is de maatschappelijke relevantie? Hoe en met wie wordt er samengewerkt? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Hoe werken we aan de de toekomst van een volgende generatie? Hoe borgen we kwaliteit? Dit zijn de vragen die aan de orde komen tijdens dit bezoek.

Tineke Onink (bestuurder Morgen): “De delegatie was nieuwsgierig hoe de maatschappelijke rol tot uiting komt. Zij waren verrast hoeveel wij als kinderopvangorganisatie doen. Bijvoorbeeld de opvang van de kinderen van ouders die uit Oekraine zijn gevlucht, een aanbod in het asielzoekerscentrum en Speelstart, ontwikkelingsstimulering voor kinderen met een taalachterstand en vroegschoolse educatie. De interesse was oprecht en ze raakten niet uitgevraagd.”

 

 

Tine Oudshoorn (bestuurder Vlietkinderen): “ Samen met onze onderwijspartners en de gemeente werken we aan gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen. Of je als ouder nu werkt of niet, ieder kind heeft recht op onderwijs, maar ook op de rijke ontwikkelomgeving van de kinderopvang. We zorgen samen voor dat stevige fundament waarop gebouwd kan worden aan de toekomst.”

 

Loes Ypma (voorzitter BMK): “Maatschappelijk’ betekent dat we bij alles wat we doen, denken vanuit het belang van het kind, én dat we íeder kind willen bereiken. Tijdens dit mooie bezoek bleek dat maatschappelijk kinderopvangorganisaties als Morgen en Vlietkinderen oog hebben voor alle kinderen in onze samenleving. En dat maatschappelijke kinderopvang ook in wijken zit waar armoede, achterstand of andere problematiek heerst. We zijn dan ook heel blij dat het kabinet de eerste stap heeft gezet met bijna gratis kinderopvang voor werkende ouders per 2025. En het is nu aan een volgend kabinet in 2028 om ook de kinderen van niet werkende ouders te laten profiteren van al het goede dat kinderopvang biedt, want daar hebben zij voor de rest van hun leven profijt van.”

Duurzame samenwerking
Maatschappelijke kinderopvangorganisaties kiezen uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie, zodat dit altijd ten goede komt aan het kind. Hoe doen zij dat?

Tine Oudshoorn (bestuurder Vlietkinderen): “Als maatschappelijke kinderopvang gaan we voor duurzame samenwerkingsrelaties. Wij blijven, ook als het soms financieel wat minder gaat.
Daarbij investeren we in lokale initiatieven die ten goede komen aan het gezond opgroeien van kinderen. Zoals bijvoorbeeld de stadstuin, waar de moestuinen worden onderhouden door vrijwilligers samen met de kinderen vanuit het onderwijs en onze bso’s.”

De reacties vanuit de SZW delegatie over alles wat zij meekregen tijdens het werkbezoek, waren ronduit enthousiast. “Wat zetten jullie je enorm in voor de kinderen en hun ouders. Met jullie verhalen krijgen we een heel goed beeld van wat maatschappelijke kinderopvang eigenlijk betekent”, was de algemene indruk binnen de delegatie.

Vlietkinderen en Morgen werken samen met onderwijs, jeugdzorg, welzijn en gemeenten en zijn de pedagogisch partners van ouders bij het opgroeien en opvoeden. Jeffrey Keus (wethouder Leidschendam-Voorburg): “Het is belangrijk dat ieder kind in onze gemeente kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien. Door goed samen te werken met onze IKC’s, basisscholen en partners kunnen we het verschil maken voor kinderen én hun ouders. Een mooi voorbeeld hiervan is Integraal Kind en Expertisecentrum De Waterlelie in Leidschendam.” Maatschappelijke kinderopvang sluit zich hierbij aan. Want door alle kinderen samen te laten opgroeien bereiden we kinderen voor op de toekomst, zodat ze later kunnen bijdragen aan een samenleving waarin mensen omkijken naar elkaar.

Maatschappelijke kinderopvang richt zich op de belangen van het kind, ieder kind, zodat gelijke kansen ontstaan vanaf het eerste begin. Want álle kinderen hebben recht op een goede start!

Maatschappelijke kinderopvang. Een goede start van iedere toekomst!

Deel dit nieuwsbericht