Afgelopen week kwam het RIVM met het bericht dat het aantal coronabesmettingen verder toeneemt. Naar aanleiding daarvan is de coronathermometer op het coronadashboard naar stand 2 – verhoogde druk op de samenleving en zorg – gegaan.

We kunnen ons voorstellen dat dit tot vragen leidt. Daarom lichten we in dit bericht toe wat dit betekent voor de sectorale aanpak.

Geen aanleiding voor aanvullende maatregelen
Met het doorzetten van de stijging van de coronacijfers zijn we nog niet in een volgend scenario/trede van de maatregelenladder aangekomen. Er is momenteel geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen.

Op dit moment gelden de basisregels, zoals opgenomen in scenario 1. Een houder kan zelf aanvullend facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2, als de omstandigheden daarom vragen. Dit is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen. Vanuit de overheid komt er aanvullend bericht als er extra maatregelen genomen moeten worden conform scenario 3 of 4. Wanneer daartoe besloten wordt volgt ook een protocol op de exacte maatregelen. In de ladder kun je alvast in hoofdlijnen zien op welke thema’s de maatregelen betrekking zullen hebben per scenario.

Net als vorige week zijn de basismaatregelen nu extra belangrijk om te benadrukken, met name voor kwetsbaren: testen bij klachten, blijf thuis bij een positieve (zelf)test en haal je herhaalprik.

Organisaties zijn zelf vrij om preventieve maatregelen te nemen om personeelsuitval te voorkomen of kwetsbare kinderen of werknemers te beschermen.

De coronathermometer
Zoals ook op het coronadashboard staat aangegeven leidt een verandering op de coronathermometer niet automatisch tot andere maatregelen. Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. De ‘thermometer’ waar RIVM van spreekt is de duiding van de epidemiologische situatie door het RIVM. Het kabinet neemt een besluit of er een stap moet worden gezet op de maatregelenladder en adviezen van OMT en MIT. Het is aan het kabinet om te bepalen of en welke maatregelen zij neemt. Zo weegt het kabinet ook maatschappelijke overwegingen mee in de besluitvorming. De thermometer heeft dus geen directe relatie met de maatregelenladder of sectorplannen.

Lees ook: Sectorplan Corona – scenarios 3 en 4 en meer – BMK (maatschappelijkekinderopvang.nl)

 

 

Deel dit nieuwsbericht