Het definitieve Besluit kinderopvangtoeslag 2023 is op 11 oktober gepubliceerd. In dit besluit zijn de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor 2023 vastgesteld, evenals het loslaten van de koppeling gewerkte uren. In het definitieve besluit zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Koppeling gewerkte uren
De minister heeft besloten de koppeling gewerkte uren (KGU) los te laten, waarbij het aantal gewerkte uren niet meer direct gekoppeld is aan het aantal uren kinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.

De indexering van de maximum uurtarieven
De maximale uurtarieven voor 2023 worden met 5,58% geïndexeerd. In afwijking hiervan is de maximum uurprijs in de gastouderopvang is geïndexeerd met 3,22%. Hierbij is rekening gehouden met de verlaging van € 0,15 op dit percentage als gevolg van de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang.

De nieuwe maximum uurtarieven

Opvangsoort: 

2022 

Percentage

2023 

Verhoging

KDV 

8,50

5,58%

8,97

47 cent

BSO

7,31

5,58%

7,72

41 cent

Gastouder opvang

6,52

3,22%

6,73

21 cent

De indexering van de toetsingsinkomens
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt 3,37%.

Lees het definitieve besluit 

Deel dit nieuwsbericht