Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Met deze wet beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en gelijk te trekken met de bestaande regelingen voor de NV en BV.

Het kan zijn dat je als organisatie hiermee aan de slag moet. Om je hierbij te helpen heeft de BMK, in samenwerking met de Koning Vergouwen Advocaten, deze infosheet gemaakt waarin je kan lezen wat deze wet precies inhoudt en op welke manier bestuurders aan de slag kunnen, aan de hand van concrete actiepunten.

Heb je vragen, neem contact met ons op via 085-021 85 00 of info@bmko.nl.

Download de infosheet Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Deel dit nieuwsbericht