Vanaf 1 januari 2018 luidt de naam van de Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang. Als gevolg van de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen verdwijnt de term Peuterspeelzaal in de wet.

Als houder worden jullie hierover geïnformeerd.

Aanpassen Algemene voorwaarden

Als gevolg van deze naamswijziging kan het zo zijn dat (interne) documenten waarin wordt verwezen naar de geschillencommissie moeten worden aangepast. Denk hierbij ook aan de algemene voorwaarden die binnen jullie organisatie worden gehanteerd. Artikel 20 dient per 1 januari 2018 dienovereenkomstig te worden aangepast.
Deel dit nieuwsbericht