Op 21 oktober van 15.00 – 16.00 uur organiseren we een online ledensessie in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang en Ayit Consultancy ‘Kengetallen’ over het kengetallenrapport en de sectorontwikkelingen.

Het Waarborgfonds verzamelt sinds 2005 cijfermatige informatie waarmee een beeld gegeven wordt van de sectorontwikkelingen. Vorig jaar is het Waarborgfonds gestart meer inzicht te krijgen de opbouw van de kostprijzen in de kinderopvang. Het in 2021 gepubliceerde kengetallenrapport is daar een eerste resultaat van, samen met de benchmark die jaarlijks beschikbaar wordt gesteld.

In deze online ledensessie gaan we in op de kengetallen zoals gepubliceerd in het kengetallenrapport. We lichten toe welke kengetallen zijn verzameld en wat een kinderopvangorganisatie hiermee kan. Ook gaan we in op wat de kengetallen zeggen over de sector. En we kaarten aan welke kengetallen we wellicht nog missen. En ook; wie stuurt er op de “P-factor” en wat zegt dat?
Daarnaast komen de volgende vragen aan bod: wat betekent de benchmark en het kengetallenrapport voor de sector? Hoe kunnen we dit verder ontwikkelen tot een instrument waarmee organisaties beter gaan sturen op kostprijselementen? Er ontstaat een breed draagvlak voor meer transparantie in de sector. Kunnen initiatieven zoals het Sectorrapport en de Benchmark Kostprijzen daar een rol in spelen?

Tijdens de sessie gaan we met je in gesprek hierover. De sessie is interactief, dus voel je vrij om vragen te stellen en te reageren op vragen van collega BMK leden.

Aanmelden?

Geïnteresseerd in de sessie? Je kunt meedoen door je aan te melden via info@bmko.nl en vermeld daarbij: ‘Kengetal’. De sessie is via Teams en de vergaderlink ontvang je een dag van te voren in je mailbox.

Deel dit nieuwsbericht