Ruimte-OK publiceerde een ‘Handreiking Binnenklimaat Kindcentra’. Deze handreiking richt zich op kindcentra waarbij onderwijs en kinderopvang onder één dak zitten.
In de handreiking worden diverse kennisdocumenten en tools aangereikt om (zelf) aan de slag te gaan met het verbeteren van het binnenklimaat middels de meersporenaanpak, in het bijzonder met de quick wins. De COVID-19 pandemie heeft extra duidelijk maakt hoe belangrijk een goed binnenklimaat en goede ventilatie is.

Download de Handreiking Binnenklimaat Kincentra

Deel dit nieuwsbericht