Vanaf deze week kunnen kinderopvangorganisaties de jaarcijfers 2019 aanleveren voor het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2019. Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft.

Jaarcijfers: de basis voor inzicht en het bepalen van de koers van je organisatie
Met de jaarrekening legt de organisatie financiële verantwoording af aan externe partijen, zoals de Belastingdienst, financiers en/of Kamer van Koophandel. Maar wat doet je eigenlijk zelf met de jaarrekening? Komt deze ongelezen in de kast te liggen of kan deze een positieve bijdrage leveren aan je onderneming?

Met je jaarrekening kun je je financiële positie vergelijken met voorgaande jaren. Is de omzet gegroeid, of zijn de kosten gestegen ten opzichten van het vorige jaar? Waarschijnlijk weet je zelf goed hoe je er voor staat, maar weet je ook hoe jouw cijfers zich verhouden tot de branche gemiddelden? Inzicht in je cijfers helpt om op je omzet en kosten te sturen, een nieuwe strategie te bepalen en de bevestiging te krijgen dat je op de goede weg zit.

Ook dit jaar gaat het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang aan de slag met deze vraagstukken en maken we de financiële ontwikkeling van de sector inzichtelijk.

Help het Waarborgfonds: Lever je jaarcijfers 2019 aan.

De gegevens en de jaarcijfers die je aanlevert over 2019, worden automatisch en anoniem verwerkt ten behoeve van het sectorrapport. Er blijven een paar korte vragen over om in te vullen. Op deze manier kost het invullen niet veel tijd,

NB: Elke vorm van jaarcijfers telt. Van klein tot groot en van een officieel jaarverslag tot een volledige uitdraai van je balans en winst en verliesrekening met toelichting.

Benieuwd naar hoe het sectorrapport er uitziet na het verwerken van alle jaarcijfers? Download hier het vorig jaar gepubliceerde sectorrapport met jaarcijfers over 2018.

Mocht je nog vragen hebben, neem contact op met het Waarborgfonds.

Met het sectorrapport geeft het Waarborgfonds kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector.

Deel dit nieuwsbericht