Vanaf deze week kunnen kinderopvangorganisaties hun jaarcijfers 2018 aanleveren voor het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2018. Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft.

Lever je jaarcijfers in voor sectorinzicht!

Om als organisatie in te kunnen spelen op de veranderende omgeving in de kinderopvang, is continu inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector van belang. Zo zijn er op dit moment vragen over de financiële gevolgen van de invoering van de Wet IKK, over eventuele schaalvergroting en of de sector in deze goede jaren voldoende vet op de botten kan krijgen voor de toekomst. Ook dit jaar gaat het Waarborgfonds Kinderopvang aan de slag met deze vraagstukken en maken we de financiële ontwikkeling van de sector inzichtelijk.

Help je Waarborgfonds Kinderopvang om ook over 2018 weer sectorinzicht te delen? Lever dan je jaarrekening van 2018 aan!

Wanneer je je jaarcijfers over 2018 aanlevert, worden deze gegevens automatisch en anoniem verwerkt ten behoeve van het sectorrapport. Er blijven dan voor jou enkel een paar korte vragen over om in te vullen. Op deze manier kost het je nauwelijks tijd, maar draag je wel bij aan goed sectorinzicht!

NB: Elke vorm van jaarcijfers telt hierbij! Van klein tot groot en van een officieel jaarverslag tot een volledige uitdraai van je balans en winst en verliesrekening met toelichting.

Het sectorrapport geeft kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector.

Deel dit nieuwsbericht