Het Waarborgfonds Kinderopvang biedt ondersteuning!

Een van de maatregelen uit de wet IKK is de aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR). Per 1 januari 2019 verandert de BKR voor de opvang van baby’s van één beroepskracht op vier baby’s, naar één beroepskracht op drie baby’s. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit een  kostprijsverhogend effect heeft op de exploitatie van kinderopvang. Het Waarborgfonds Kinderopvang biedt ondersteuning!

SEO onderzoek

In maart 2018 publiceerde SEO haar onderzoek naar de verwachte kosten verandering baby-norm kinderopvang. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit onderzoek concludeert dat de kosten door de nieuwe baby-norm met gemiddeld 4,6% stijgen.

Praktijktoets Bureau Buitenhek

In opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Sociaal Werk Nederland publiceerde bureau Buitenhek in juni 2018 een aanvullend praktijkonderzoek. Dit onderzoek concludeert dat de kosten door de nieuwe baby-norm met gemiddeld 7,3% stijgen.

Kleine kinderopvangorganisaties worden het hardst getroffen

Hoewel de uitkomsten van de onderzoeken afwijken, blijkt uit beide onderzoeken dat vooral de kleine organisaties het hardst worden getroffen door de aanscherping van de BKR. Middelgrote en grote organisaties hebben meer groepen en kunnen de totale kosteneffecten voor de organisatie beperken door de groepsindeling aan te passen. Kleine aanbieders kunnen dit niet altijd eenvoudig doorvoeren en komen qua kosteneffecten vaker uit op extreem lage of extreem hoge kosteneffecten in vergelijking met de gemiddelden. Uit de onderzoeken blijkt verder dat een van de oplosrichtingen  het aanpassen van de samenstelling van de groepen betreft. Dit vraagt echter enige tijd, waardoor het kostprijsverhogend effect pas na enige tijd opgevangen kan worden.

248 miljoen extra geïnvesteerd in kinderopvang

Om de kostenstijging, en daarmee ook de mogelijke verhoogde uurtarieven, deels op te vangen, wordt er vanaf volgend jaar 248 miljoen euro extra geïnvesteerd in de kinderopvangtoeslag. Het maximum uurtarief waar de overheid volgend jaar kinderopvangtoeslag voor vergoedt bedraagt voor de dagopvang dan € 8,02. Nu is dit nog € 7,45.

Aanbod Waarborgfonds Kinderopvang

Het Waarborgfonds zal organisaties die door invoering van de aangepaste BKR een tijdelijk liquiditeitstekort hebben actief ondersteunen. Met de borgstellingsfunctie helpen we organisaties bij het verkrijgen van de benodigde financiering. Hiertoe wordt de maximale borgstellingsmogelijkheid ingezet. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat organisaties aantonen dat het een tijdelijk tekort is en met welke maatregelen de exploitatie weer op orde wordt gebracht.

Om dit voor kleinere organisaties ook haalbaar te maken heeft het Waarborgfonds haar tarieven aangepast.
Bekijk hier het actuele tarievenoverzicht.

Heeft u nog geen financier, dan kunnen wij u daar actief bij ondersteunen. Samen met u gaan we dan op zoek naar een financier die uw tijdelijk tekort kan opvangen. Dit kan met of zonder een borgstelling.
Hiervoor gelden de reguliere maatwerktarieven.

Neem contact op!

Denk je een overgangsfaciliteit nodig te hebben en/of zoek je een financier?
Neem dan contact op met Cora Mastwijk of Martin van Osch.

Deel dit nieuwsbericht