De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat op de werkgever de verplichting rust om, op verzoek van de werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen met betaling van de transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 treedt de compensatieregeling transitievergoeding in werking en kunnen werkgevers een dergelijke transitievergoeding terugvragen bij het UWV. Hoe werkt deze compensatieregeling? In deze blog van De Koning Vergouwen Advocaten (samenwerkingspartner van de BMK) geven zij antwoord op de belangrijkste vragen.

 1. Welke voorwaarden gelden voor het aanvragen van compensatie?

Een werkgever kan compensatie van de transitievergoeding aanvragen bij het UWV indien

 • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschikt (langer dan 104 weken),
 • de werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog ziek was en
 • de wettelijke transitievergoeding is betaald.
 1. Wanneer moet de aanvraag worden ingediend bij het UWV?

De compensatie voor de zogenaamde ‘oude gevallen’ (transitievergoeding betaald na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020) moet uiterlijk 30 september 2020 worden aangevraagd. De aanvraag voor de ‘nieuwe gevallen’ (transitievergoeding betaald na 1 april 2020) moet binnen zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding zijn ingediend.

 1. Hoe vraag ik de compensatie aan bij het UWV?

Voor het aanvragen van compensatie moet een digitaal formulier ingevuld worden in het werkgeversportaal op uwv.nl. Dit formulier is beschikbaar vanaf 1 april 2020. Bij deze aanvraag dienen de volgende bijlages te worden bijgevoegd:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Bewijs van einde van het dienstverband (opzeggingsbrief, ontbindingsbeschikking van de rechter of een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst).
 • De berekening van de betaalde transitievergoeding.
 • Twee loonstroken. De loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer één jaar ziek was, en een loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum.
 1. Hoe hoog is de compensatie?

Het bedrag dat het UWV compenseert is de wettelijk verschuldigde en daadwerkelijk door de werkgever betaalde transitievergoeding. Hierbij geldt dat de compensatie maximaal de transitievergoeding is die is opgebouwd van het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer twee jaar ziek is. Dit betekent dat de periode waarover het dienstverband ‘slapend’ is gehouden of waarin een loonsanctie is opgelegd aan de werkgever en waarover wel een transitievergoeding is verschuldigd, niet wordt gecompenseerd. In de wet is daarnaast een tweede maximum opgenomen, inhoudende dat de compensatie niet hoger is dan het tijdens twee jaar ziekte doorbetaalde loon. Het tweede maximum zal echter niet per 1 april 2020 in werking treden. De Minister zal eerst onderzoeken of het wenselijk is rekening te houden met bepaalde uitkeringen en subsidies (bijvoorbeeld een vervroegde IVA-uitkering) bij het vaststellen van het maximale compensatiebedrag.

 1. Wat is de beslistermijn van het UWV?

Voor zogenoemde ‘oude gevallen’ heeft het UWV een (verlengde) beslistermijn van 6 maanden. Voor de ‘nieuwe gevallen’ geldt in beginsel een beslistermijn van 2 maanden.

Advies

Het advies is om tijdig te controleren of na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is beëindigd waarbij een transitievergoeding is betaald. Na 30 september 2020 zal compensatie van deze oude gevallen namelijk niet meer mogelijk zijn. Daarnaast is van belang dat werkgevers de gewenste stukken voor de aanvraag zorgvuldig bewaren.

 

Deel dit nieuwsbericht