FD (6 oktober 2020):

‘Onderzoekers: het is een mythe dat vrouwen niet méér willen werken’

Het ligt niet aan de wil, maar aan de hoge kosten en ingewikkelde financiering van de kinderopvang dat Nederlandse vrouwen zo vaak in deeltijd werken. Dat concludeert belangenorganisatie WomenInc na onderzoek onder ruim duizend ouders. Kinderopvangtoeslag die vaak achteraf te hoog of te laag blijkt ingeschat, de hoge kosten: het levert ouders stress op en veel van hen zien het als een hindernis om meer te gaan werken. 45% van de ouders geeft aan minder financiële zorgen te hebben als de kinderopvang een kleiner deel van het salaris op zou slokken.

Nederlandse vrouwen werken zo vaak in deeltijd vanwege hoge kosten en ingewikkelde financiering kinderopvang. Dat concludeert belangenorganisatie WomenInc na onderzoek. Directeur Lok noemt het ‘niet meer dan logisch’ om de kinderopvang en de financiering ervan snel te hervormen.

Kinderopvangtoeslag die vaak achteraf te hoog of te laag blijkt ingeschat, de hoge kosten: het levert ouders stress op en veel van hen zien het als een hindernis om meer te gaan werken. 45% van de ouders geeft aan minder financiële zorgen te hebben als de kinderopvang een kleiner deel van het salaris op zou slokken.

Eind september bleek uit een vergelijkbaar onderzoek van onder meer de Stichting voor Werkende Ouders dat moeders grote behoefte hebben aan gratis kinderopvang. Het kabinet doet al onderzoek naar manieren om de kinderopvang zo te hervormen dat het de arbeidsparticipatie bevordert.

Niet verrast
Verrast is WomenInc-directeur Emma Lok dan ook niet door de resultaten. Wel tonen die voor haar aan dat het probleem in het systeem zit en dus ook op die manier benaderd moet worden. ‘Het is mooi om te zien dat de mythe dat vrouwen niet meer willen werken, ontkracht wordt’, zegt ze. ‘Het huidige voorzieningenstelsel is zo ingericht dat het het doel voorbijschiet. Het stelt mensen niet in staat om betaald werk en onbetaalde zorg zo in te richten dat het hen ondersteunt.’

Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat de regelingen die er zijn voor partnerverlof of mantelzorg, niet onverdeeld populair zijn. Bij de kinderopvang leidt het er volgens de onderzoekers bovendien toe dat 70% van de ouders weliswaar vindt dat de kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van kinderen, maar dat een derde hier geen gebruik van maakt, of minder dan gewenst, vanwege de kosten.

Vier scenario’s
Om te weten te komen welke vorm van kinderopvang en buitenschoolse opvang wél werkt, legden de onderzoekers de ouders vier scenario’s voor. De kinderopvangtoeslag zou daarin worden vervangen door nul tot vier dagen gratis kinderopvang plus een eigen bijdrage van 15% (ongeveer €1 per uur) voor de extra opvang.

De kosten stijgen hierdoor gemiddeld met €2,7 mrd, maar als twee tot vier dagen opvang gratis zouden zijn, worden die kosten gecompenseerd door de baten, stellen de onderzoekers. Die zouden vooral zitten in dalende ziektekosten en een grotere arbeidsparticipatie, met hogere belastinginkomsten als gevolg.

Lok noemt het niet meer dan logisch om de kinderopvang en de financiering ervan snel te hervormen. ‘Sectoren als de zorg en het onderwijs staan te springen om meer personeel’, zegt Lok. ‘Het zijn sectoren waarin vrouwen veelal parttime werken. Het hervormen van de kinderopvang is een van de knoppen waaraan gedraaid kan worden om de arbeidsparticipatie ook in die sectoren te vergroten.’

Lees het artikel online

————

Themadiscussie BMK

Op 30 oktober 2018 organiseerde de BMK een themadiscussie – een branche overstijgende dialoog – over de relatie tussen deeltijdwerken en kinderopvang in Nederland. WomenINC participeerde in deze discussie.

Onderwerp van gesprek is de typisch Nederlandse deeltijdcultuur. Nergens in Europa werken jonge vrouwen zo weinig uren als in Nederland en als we kinderen krijgen besteden we de zorg voor kinderen niet graag uit, in elk geval niet meer dan 2 of 3 dagen per week1. Dit heeft consequenties voor kinderopvang en voor veel andere gebieden zoals de inrichting van ons primair onderwijs. Want is de kwaliteit van onze opvang gevolg of oorzaak van dedeeltijdcultuur? En waarom springt Nederland eruit als het gaat om deeltijdwerken in vergelijking met de rest van Europa? En welke rol spelen wij zelf hierin, zijn we ons bewust van onze stereotype beeldvorming over de combinatie van kinderen en werk?

Meer lezen

Deel dit nieuwsbericht