Verslag online ledensessie ‘Reorganiseren’

Reorganiseren
Hoewel compensatieregelingen van de overheid de eerste klappen van de coronacrisis hebben opgevangen, komt voor sommige organisaties het moment dat zij in het personeelsbestand moeten snijden. De meeste leden geven aan op dit moment geen noodzaak tot reorganiseren te zien maar verwachten op den duur wel zwaar weer. Waar moet je als werkgever dan rekening mee houden? Hoe kom je tot een juiste selectie van de werknemers die je voordraagt voor ontslag? Kan je een locatie of groep locaties aanmerken als bedrijfsvestiging? Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting? En wat is de rol van de Ondernemingsraad en de Vakbond in een reorganisatieproces?

De Koning Vergouwen Advocaten
Om antwoord te geven op deze vragen heeft BMK de afgelopen maand twee ledensessies georganiseerd. Charlotte Koopman, advocaat arbeidsrecht bij De Koning Vergouwen Advocaten, gaf informatie over zaken die spelen bij een reorganisatie. Beknopt werden de ins & outs met betrekking tot relevante HR-zaken gedeeld. Wij organiseren regelmatig dergelijke informatieve sessies samen met Charlotte Koopman. Zoals bijvoorbeeld de WAB Q&A bijeenkomst van vorig jaar, met veel ruimte om vragen te stellen.

Voorbereiding is het halve werk
Op dit moment ontvangt het UWV ongeveer 1000 ontslagaanvragen per week! Dat is een enorme stijging. De oorzaak hiervan heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis. Toch wordt ruim de helft van de ontslagaanvragen door het UWV afgewezen. Reden: de ontslagaanvraag is onvoldoende voorbereid. De crux van onze ledensessie was dan ook: voorbereiding is (meer dan) het halve werk!

Tips!
Tijdens de sessies werden veel concrete tips en adviezen gegeven. Een aantal voorbeelden:

  • Een goed uitgevoerde reorganisatie is een traject dat tijd kost en aandacht verdient. Doe je dat niet, dan betaal je de prijs achteraf. Het is erg belangrijk om vooraf een tijdspad te schetsen waarbij je rekening houdt met wachttijden en fatale termijnen.
  • Realiseer je dat de Ondernemingsraad en de Vakbond ook een rol hebben in dit proces maar dat dat niet betekent dat een sociaal plan verplicht is. Het afsluiten van een sociaal plan kan soms zelfs bijdragen aan een slechter financieel klimaat waardoor van nog meer mensen afscheid moet worden genomen.
  • Er spelen veel elementen mee bij het bepalen wat een bedrijfsvestiging is. Daarnaast is het van belang dat je kan aantonen dat het plaatsen van ‘schotten’ tussen personeel van een dagopvanggroep en van een VE-groep aannemelijk is, bijvoorbeeld omdat dat blijkt uit de functiebenoeming, salaris, arbeidsovereenkomst en specifieke scholing. Het maken van onderscheid in functiegroepen werkt namelijk door in de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

One pager
De Koning Vergouwen Advocaten heeft een duidelijke one pager gemaakt vol reorganisatietips met een duidelijk stappenplan. Lees ook de blog die zij schreven met drie reorganisatietips.

Deel dit nieuwsbericht