Handreiking Inzet bso-medewerkers in de klas t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Op 31 maart en 9 april jl plaatsten we nieuwsberichten op onze site over de inzet van kinderopvang bij het Nationaal Programma Onderwijs.

Inmiddels is er door het ministerie OC&W in afstemming met de BMK een handreiking gemaakt over de inzet van bso-medewerkers op school ten behoeve van het NP Onderwijs. In de handreiking is de volgende informatie te vinden:

  • Hoe kunnen bso-medewerkers ingezet worden bij de uitvoering van interventies?
  • Hoe past de inzet van bso-medewerkers binnen de menukaart?
  • Hoe kunnen scholen de inhuur van bso-medewerkers praktisch regelen?

We willen kinderopvangorganisaties adviseren actief met scholen in gesprek te gaan over bovenstaande inzet van bso-medewerkers. Daarnaast blijven we pleiten voor mogelijkheden binnen het NPO in de Voorschoolse Educatie. Dit versterkt de ontwikkeling van de kwetsbare  kinderen.

BMK lid-organisatie Spring Kinderopvang heeft een uitwerking gemaakt van een gezamenlijke aanpak KOV in het Nationaal Programma Onderwijs. Dit voorbeeld delen we graag ter inspiratie. En natuurlijk blijven we mooie voorbeelden delen. Daarnaast worden goede voorbeelden zullen geplaatst op de website NPO.

Rol gemeenten
Gemeenten is gevraagd om met scholen en andere betrokkenen zoals kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk een samenhangende aanpak te ontwikkelen. De aanpak kan een plek krijgen in de Lokale Educatieve Agenda. Gemeenten ontvangen een budget voor hun rol in de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

Download de Handreiking van OCW inzet Bso-medewerkers

Download het voorbeeld van Kinderopvang Spring

 

Deel dit nieuwsbericht