“Door diversiteit en inclusie zullen we meer innovatie in huis hebben om de beste medicijnen voor de wereld te produceren.” Met deze woorden trapte Alex Bishop, Country President Nederland van AstraZeneca, de Charterbijeenkomst af. Niet alleen ondertekenden tien werkgevers vandaag het Charter Diversiteit, ook presenteerde SER Diversiteit in Bedrijf het nieuwe Charterdocument Leeftijdsdiversiteit, een diversiteitsdimensie die vaak onderbelicht blijft in D&I beleid. De BMK tekende de charter waarmee me ons committeren meer werk te maken van diversiteit en inclusie op hun eigen werkvloer

De bijeenkomst  in Den Haag stond in het teken van Leeftijdsdiversiteit. Tijdens het welkomstwoord ging Alex Bishop in op het belang van authenticiteit op de werkvloer en hoe inclusief leiderschap dit kan faciliteren. Ze deelde haar persoonlijke ervaringen waarbij ze putte uit twintig jaar leidinggevende ervaring. “Het is belangrijk dat we meer rolmodellen creëren in alle lagen van het bedrijf”, aldus Bishop.

Onderzoek naar overgang onderwijs en arbeidsmarkt

Bas ter Weel, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en directeur van SEO Economisch Onderzoek, gaf de keynote over baankansen van jongeren in de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Ter Weel presenteerde niet alleen bevindingen uit het lange termijnonderzoek in de periode tussen 2006 en 2017, maar vertelde ook over de coronacrisisperiode en het effect daarvan op jonge vrouwen, jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met een arbeidsbeperking. “Jongeren met een migratieachtergrond hebben geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij het vinden van een stage”, constateert Ter Weel. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan een netwerk met daarin werkgevers die hen passende stages en banen bieden. Jongeren met een migratieachtergrond hebben vaker spijt hebben van hun opleidingskeuze, omdat deze te weinig baankansen biedt. Hier ligt een grote kans voor werkgevers om meer voorlichting te geven aan scholieren over kansrijke opleidingen.

Naast de BMK nog negen andere nieuwe organisaties die zich aansloten bij het netwerk

Naast BMK sloten de Bond van Adverteerders, AstraZeneca, LETNA Holding (moederbedrijf van Expertisecentrum Inter-Focus), Motivaction, MSD Nederland, Nielsen, de Radboud Universiteit Nijmegen en Scania Production Zwolle zich aan bij het Charter en benadrukten meer werk te maken van diversiteit en inclusie op hun eigen werkvloer. Hiermee groeit het aantal Charterondertekenaars naar bijna 350.

Tijdens de bijeenkomst is het nieuwe Charterdocument Leeftijdsdiversiteit gepresenteerd. Want een mix van jong en oud op de werkvloer draagt bij aan betere bedrijfsresultaten, mits deze goed wordt gemanaged. In de realiteit komen er nog steeds knelpunten naar voren: bij jongeren vooral een vaak onzeker dienstverband en minder doorgroeimogelijkheden; bij ouderen met name negatieve beeldvorming die het vinden van (nieuw) werk belemmert. Het Charterdocument biedt concrete inzichten voor effectief beleid zoals het betrekken van jong en oud bij het opstellen van vacatures en het verbeteren van de beeldvorming door het gebruik van rolmodellen.

Voor leden

Voor onze leden is dit een prachtig netwerk om gebruik van te maken en samen meer werk te maken van diversiteit in alle lagen van de organisatie. Er worden online sessies georganiseerd door Diversiteit in Bedrijf naast onze eigen sessies. Met de leden maken we als vereniging onze inzet op die thema inzichtelijk en kunnen we putten uit de ervaringen van al die andere prachtige organisaties en initiatieven.

Deel dit nieuwsbericht