AD (29 januari): ‘Hoop dat kabinet haast wil maken’

“Het coalitieakkoord van Rutte IV staat vol droge zinnetjes die de komende jaren wel degelijk een grote impact op ons welzijn kunnen hebben. We vragen vier praktijkmensen hoe zij die zinnetjes zouden omvormen tot een goed beleid. Of niet. Tineke Onink (bestuurder Kinderopvang Morgen) over de kinderopvangtoeslag en de afspraak uit het regeerakkoord: ,,We voeren de komende jaren een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag door.” 

Ieder jaar dat je deze stap niet zet, is een verloren jaar voor heel veel kinderen.

Tineke Onink (63) is bestuurder van Kinderopvang Morgen met zo’n veertig locaties in de regio Haaglanden. Zij gelooft dat het onderwijs en de kinderopvang zich samen moeten bezighouden met de ontwikkeling van kinderen. ,,Ouders moeten die doorlopende lijn ook veel meer als vanzelfsprekend zien.”

Het is volgens haar aan het kabinet om een stabiele situatie te creëren in de kinderopvangsector, zodat mensen er altijd willen werken en de organisaties het vertrouwen hebben om te investeren in groei. Onink: ,,Tien jaar geleden was er nog sprake van een crisis, waardoor mensen de opleiding tot pedagogisch medewerker niet langer gingen volgen en er mensen uit moesten in de branche. Vijf jaar later was de instroom vanuit de opleidingen weg, maar sindsdien komen er massaal kinderen bij en hebben wij weer mensen tekort. Met corona merk je dat extra, dan moet je af en toe een groep sluiten.”

Ze noemt de kinderopvang ‘gewoon een leuke branche om in te werken’.

Volgens de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, waar kinderopvang Morgen onder valt, hechten de coalitiepartijen ook veel waarde aan de kinderopvang. ,,Dat is goed voor de beroepstrots. Het onderwerp staat op de kaart.”

Het kabinet wil de vergoeding van de kinderopvang de komende jaren tot 95 procent verhogen voor alle werkende ouders. De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft en de bijdrage direct uitgekeerd aan instellingen.  De sector is blij met deze ‘enorme stelselwijziging’, omdat ouders daardoor ongeveer 20 procent meer opvang zullen afnemen en niet langer met een gecompliceerde toeslagenregeling hoeven te dealen.

,,Wij gaan zorgen dat we er klaar voor zijn, door medewerkers vast te houden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en nieuwe mensen aan te trekken uit verse vijvers”, aldus Onink. Ze verwacht geen extra rompslomp: de overheid is een stabiele financiële partner en ouders hoeven in de toekomst niet meer te worstelen met de betaling.

Onink hoopt dat het kabinet haast wil maken met de veranderingen. ,,Ieder jaar dat je deze stap niet zet, is een verloren jaar voor heel veel kinderen. Zij krijgen dan geen extra uren op de kinderopvang, waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen en extra worden gestimuleerd. En ouders krijgen straks zoveel meer mogelijkheden om werken en opvoeden te combineren.”

Bron: AD (29 januari 2022)

Deel dit nieuwsbericht