17 september, 15.00 – 16.00 uur: Online ledensessie ‘Corona en de actualiteit’

Tijdens deze interactieve online sessie komen de volgende onderwerpen ter sprake:

  • Het roosterprobleem/medewerkers die thuis wachten op een corona-test of uitslag, quarantaine, ziekte en personeelsleden die tot risicogroep behoren.
  • BMK blijft pleiten voor voorrang op testen voor medewerkers in de kinderopvang.
  • Toezicht en overmacht: SZW is in overleg met GGD GHOR en VNG over mogelijke ruimte die geboden kan worden in overmachtssituaties. De beleidsregel vaste gezichten + 3-uursregeling is aangepast. Er wordt gekeken naar meer opties. Wij horen graag ervaringen van leden m.b.t. het contact met de GGD. Is er gesprek en ruimte mogelijk?
  • Commercieel testen; wat is de stand van zaken en wat kan de branche hierin betekenen?
  • Week van 17 september volgt een uitgebreide corona-enquete onder BMK-leden om (aanvullende) cijfers over de huidige situatie te krijgen.
  • Stand van zaken ‘Sturingsdocument’ (en handreiking) dat we i.s.m. de BK en SZW maken en waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een eventueel regionale lockdown beschreven worden. Tevens biedt dit stuk antwoorden op veelgestelde vragen.
  • Compensatie voor de niet-KOTters.
  • Protocol Kinderopvang; laatste versie 3 september.
  • Beslisboom: als gevolg van nieuwe regelgeving is de Beslisboom Neusverkouden Kinderen aangepast en er zijn een aantal wezenlijke aanpassingen doorgevoerd.

Aanmelden kan niet meer voor deze sessie want deze sessie is vol.
Laat het ons weten als je mee wil doen aan en volgende sessie die we binnenkort over dit onderwerp organiseren. Mail ook dan: info@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht