Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang  – bijeenkomst over de financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang.

Woensdag 20 juni van 14.00-16.30 uur.

De Wet harmonisatie is op 1 januari 2018 ingegaan. In bijna alle gemeenten in Nederland is nieuw beleid voor de peuteropvang ontwikkeld en zijn peuterspeelwerk en kinderopvang geharmoniseerd, zowel wat kwaliteit als financiering betreft. Gemeenten hebben keuzes gemaakt met betrekking tot de financiering, bijvoorbeeld over aanbesteden, inkoop of subsidiëring. Ook is in het gemeentelijk beleid bepaald wie de kosten van de kinderopvang betaalt, of daar een ‘plus’ op zit en welke bijdrage ouders betalen.
Tijd om ervaringen te delen en te kijken of het nog beter kan!

Programma

Ed Buitenhek schetst een beeld van de verschillende manieren waarop gemeenten in Nederland vorm geven aan het geharmoniseerde peuterbeleid. Hij geeft je daarbij een inkijkje in de achterliggende redenen en licht de consequenties van de verschillende keuzes toe.

Vervolgens vertellen enkele deelnemers hoe het peuterbeleid in hun gemeente is vormgegeven. Hierna ga je aan de hand van een aantal thema’s met elkaar in gesprek over de verschillende modellen en de voor- en nadelen ervan.  Er is volop ruimte je eigen praktijkervaringen in te brengen.

Aanmelden

Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van Sociaal Werk Nederland (SWN), BK of BMK. |
Om je aan te melden, klik hier.

Meer weten? Klik hier.

Deel dit nieuwsbericht