14 december 2021, PERSBERICHT BMK, WOMEN Inc en FNV

‘Veel winst te behalen als kinderopvang goed geregeld wordt’ – 8 Kritieke succesfactoren bepalen succes van gratis kinderopvang

Op 15 december verschijnt het nieuwe regeerakkoord waarin VVD, D66, CDA en ChristenUnie de kinderopvang grotendeels gratis maken en de complexe foutgevoelige kinderopvangtoeslag afschaffen. De belangenorganisatie voor emancipatie van vrouwen, medewerkers in de kinderopvang en maatschappelijke kinderopvangorganisaties zijn enthousiast over deze fundamentele hervorming die ze als doorbraak zien. WOMEN Inc., FNV en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geven 8 kritieke succesfactoren voor de kinderopvang – voorwaarden voor een succesvolle hervorming mee waaraan de politiek de voorstellen kan toetsen en waarmee de ministeries de uitvoering van de kinderopvang simpeler en succesvoller kunnen maken.

Er is veel winst te behalen als kinderopvang in Nederland goed is geregeld en op dit moment worden de kansen die kinderopvang te bieden heeft nog niet optimaal ingezet. Kitty Jong (Vicevoorzitter FNV); “Het nieuwe stelsel voor kinderopvang moet eenvoudig, toegankelijk en gratis zijn. Het stelsel moet ook inzetten op een ‘brede dagvoorziening’ voor schoolgaande kinderen. Uiteraard moet er geïnvesteerd worden in een zorgvuldige invoering zodat de kwaliteit behouden blijft en de sector aantrekkelijker wordt om in te werken. Het gebruik van kinderopvang moet vrijwillig blijven voor ouders. Tot slot is een betere aansluiting op de verlofregelingen een must.”

Voordelen van hervorming van kinderopvang Loes Ypma (Voorzitter BMK): “Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, en daarmee van het toekomstige human capital van de Nederlandse samenleving. Samen spelen met andere kinderen en sportieve en creatieve activiteiten zijn goed voor de taal- sociale – én talentontwikkeling en heeft positieve effecten op het verkleinen van kansenongelijkheid. Kinderopvang is daarnaast essentieel voor ouders om werk en zorg te kúnnen combineren. Het is voorwaardelijk voor een hogere arbeidsparticipatie van ouders. De top van de vergrijzing in Nederland bereiken we pas in 2040 en voor een kabinet dat de deeltijdfactor wil verhogen is gratis kinderopvang een absolute voorwaarde.”

Indirect zouden hiermee ook hogere belastingopbrengsten voor de overheid te verwachten zijn. Ook op het gebied van verzuim zijn er voordelen: door een lager stressniveau van ouders zullen we minder ziekteverzuim terug zien en minder kosten voor werkgevers. Tenslotte zijn alle ouders gebaat bij een zo simpel mogelijke uitvoering en een simpel risicoloos stelsel. En zijn alle kinderen van 0-13 jaar gebaat bij toegang tot de kinderopvang, onafhankelijk van het werk en inkomen van ouders.

Kansen verzilveren Emma Lok (Directeur Strategie & Communicatie bij WOMENInc): “De voordelen van de hervorming van de kinderopvang worden pas echt verzilverd als de 8 kritieke succesfactoren worden meegenomen door het kabinet bij de verdere uitwerking van de plannen. Want investeren in kinderopvang is dé oplossing voor de tekorten op de hele Nederlandse arbeidsmarkt. We weten uit verschillende onderzoeken dat ouders meer willen werken als de kinderopvang beter wordt geregeld en voor iedereen toegankelijk is. Kinderopvang voor alle kinderen is noodzakelijk om kansengelijkheid voor alle kinderen te creëren en voor ouders om hun gewenste werk- zorgverdeling

KinderopvangTotaal schreef een artikel n.a.v. ons persbericht (15 december): ‘Veel winst te behalen als kinderopvang goed wordt geregeld’

 

Deel dit nieuwsbericht