BMK participeert in brede dialoog over vernieuwingen onderwijs

De BMK schreef mee namens de kinderopvangsector aan het discussiestuk ‘De toekomst van ons onderwijs’  dat op 21 januari 2020 werd gelanceerd door een brede coalitie van onderwijspartijen en kinderopvang. De brede coalitie wordt gevormd door de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsorganisaties, Vereniging Hogescholen, PO-Raad, HBO-Raad, VO-Raad, Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LSVb, MBO-Raad, Vereniging van Universiteiten en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Ook VoorWerkendeOuders en Sociaal Werk Nederland steunen dit plan en onderschrijven het discussiestuk. Het stuk dient als startpunt voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs.

Aanleiding voor het schrijven van dit stuk zijn verontrustende signalen die erop duiden dat het onderwijssysteem uit zijn voegen barst. Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem, niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Docenten gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving en arbeidsmarkt steeds sneller veranderen. Volgende generaties daarop voorbereiden vraagt iets anders van het onderwijs dan we nu bieden. Daarom is er groot onderhoud nodig aan het onderwijs, zo vindt de brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties.

Dit is geen definitief stuk. Natuurlijk zal een ieder van de betrokken organisaties accenten en zorgpunten benadrukken. Wat ons verbindt zijn de probleemanalyse en de richtingen: dat we ontwikkeling en onderwijs eerder willen laten beginnen, dat leren en ontwikkelen een leven lang nodig is en mogelijk moet zijn voor een ieder, dat onnodige barrières voor ontwikkeling moeten worden weggenomen, dat werken in het onderwijs aantrekkelijk moet zijn en alle talenten van leerlingen en studenten de kans moeten krijgen om tot wasdom te komen. En dit alles met de hoogste verwachtingen en ambities van kwaliteit. Over deze richtingen gaan we graag de komende maanden het gesprek aan in het onderwijs en tussen onderwijs en samenleving. Dit is hard nodig, want wij zijn overtuigd dat we nu onze koers moeten aanpassen, de urgentie hoog is en we de handen ineen moeten slaan. Voor een samenleving waarin leren en ontwikkelen voor een ieder is weggelegd.

Brede coalitie: ‘Een vroege start is de beste basis’

Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben. Kinderen kunnen dan ook al vanaf jonge leeftijd naar een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk is. Zo’n voorziening moet inclusief zijn en dus van een hoog niveau, waardoor ook de kinderen die nu naar de Voorschoolse Educatie (VE) gaan hiervan samen met alle andere kinderen gebruik kunnen maken. De eerste 16 uur per week betaalt de overheid.

De leeftijd waarop kinderen gebruik moeten kunnen maken van een dergelijke kindvoorziening en die voor VE nu op 2,5 jaar ligt, moet omlaag vindt de BMK. (…) Afhankelijk van de uitkomst van de discussie over uitgebreider ouderschapsverlof die nu wordt gevoerd, sluit het aflopen van het ouderschapsverlof van de ouder(s) naadloos aan op de start van het kind in de de kinderopvang. Het belang van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen staat hierin voorop. Kinderen tot zes jaar ontwikkelen zich op een andere manier dan oudere kinderen. De verschillende ontwikkelingsdomeinen ontwikkelen zich spelenderwijs en in interactie met elkaar. Spelen is daarbij een integrerende activiteit, omdat binnen het spel alle genoemde ontwikkelingsdomeinen samenkomen.

Wat vindt de BMK?

Brede talentontwikkeling wordt mogelijk als je dit samen dus sector-overschrijdend oppakt en daarin zien wij ook de toegevoegde waarde van dit pleidooi. Immers, iedereen die om het kind heen staat, speelt een rol daarin. De kinderopvang heeft specifieke expertise waar het gaat om de ontwikkeling van heel jonge kinderen via spel. En de buitenschoolse opvang kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van competenties die kinderen nodig hebben voor de samenleving van de toekomst. (Lees meer hierover in het manifest ‘Veranker de unieke expertise van kinderopvang‘ dat we schreven samen met BOinK en de BK). De BMK pleit voor sluitende dag-arrangementen in samenwerking met het onderwijs.

Wij vinden dat er kinderopvang beschikbaar moet zijn op het moment dat ouders weer aan het werk gaan na de geboorte van een kind. Wij pleiten ervoor dat de overheid de eerste 16 uur betaalt. Er loopt momenteel een discussie om het bestaande ouderschapsverlof te verlengen. De BMK is hier voorstander van. Aansluitend aan dit verlengde  ouderschapsverlof zou dan de voorziening van 16 uur per week per kind, moeten ingaan. Als een ouder ervoor kiest géén ouderschapsverlof op te nemen zou de voorziening meteen moeten ingaan, dus zodra de ouder weer aan het werk gaat.

De combinatie van enerzijds het realiseren van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang én een verregaande en gelijkwaardige samenwerking met het onderwijs, creëert potentie. Hierdoor zullen we als land in staat zijn om onze kinderen met een duidelijke toekomstvisie optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling én hen tegelijkertijd voor te bereiden op een wereld die volstrekt anders zal zijn dan waar we nu in leven. Daarnaast resulteert een verregaande samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in het tegengaan van kansenongelijkheid.

Lees onze reactie in KinderopvangTotaal

Meer lezen en zien over ‘Toekomst van ons onderwijs’?

Lees meer over de ‘Toekomst van ons onderwijs’ in de online omgeving.

Bekijk de korte film van de lancering en de video’s op het YouTubekanaal.

 

Deel dit nieuwsbericht