Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Voor een kinderopvanglocatie kan dit betekenen dat er minder kinderen en minder medewerkers aanwezig zullen zijn. Daarover is overleg geweest met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gedurende de tijd dat de maatregel van het RIVM voor Noord-Brabant van kracht is, zal de toezichthouder in dat gebied rekening houden met de situatie. Bij een eventuele overschrijding van de bkr, groepsgrootte, bij gebrek aan vaste gezichten en bij samenvoeging van groepen door overmacht, zal de toezichthouder een oordeel vellen of sprake is van een overtreding en daarbij meewegen dat de veiligheid en het belang van kinderen niet evident mag worden geschaad.

Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat er door sluiting van kinderopvanglocaties (door het uitvallen van personeel als gevolg van de tijdelijke maatregel van het RIVM), personele krapte in andere sectoren ontstaat omdat werkende ouders hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen.

We adviseren kinderopvangorganisaties in de provincie Noord-Brabant om ouders en medewerkers te informeren over het advies van het RIVM zodat deze begrijpen dat zaken anders kunnen lopen dan normaal. Dit kan immers betekenen dat een percentage pedagogisch medewerkers uitvalt en dat ook een bepaald percentage van de kinderen thuis zal moeten blijven.

Advies aan ouders en medewerkers
– Volg het advies van het RIVM en breng bij verkoudheid, hoesten of koorts je kind(eren) niet naar de opvang.
– Als je als ouder zelf die klachten hebt, laat je kind door een ander brengen.
– Medewerkers die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, dienen telefonisch contact op te nemen met hun werkgever en thuis te blijven.
– In geval van twijfel – raadpleeg de website van het RIVM en bij twijfel; niet komen.

In de loop van maandag 9 maart hopen we meer informatie te kunnen geven over deze situatie.

Deel dit nieuwsbericht