De kinderdagopvang (kdv 0-4 jr) is met ingang van 8 februari 2021 weer volledig geopend. De BuitenSchoolse Opvang (bso) blijft gesloten en biedt alleen noodopvang aan kinderen waarvan minimaal 1 ouder werkt in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gastouderopvang is net als de kinderdagopvang volledig open. Wij begrijpen dat er over deze openstelling nog veel vragen zijn. Daarom dit korte bericht dat we samen met de branchepartijen BK en BOinK doorlopend in gesprek zijn met SZW om een antwoord te krijgen op onze vragen. We verwachten jullie eind van de middag te kunnen informeren over de aandachtspunten voor een verantwoorde heropening van de kinderopvang op 8 februari, zoals:

  • Aangepast protocol kinderopvang
  • Aangepaste beslisboom
  • Aangescherpte regels bron- en contactonderzoek
  • Continuering compensatieregeling BSO
  • BSO en TSO
  • Gastouderopvang
  • Meldpunt sluiting door quarantaine voor BMK/BK/BOinK-leden
  • Termijn waarop er meer bekend is over de richtlijn neusverkoudheid

Meldpunt ‘Sluiting door quarantaine’ voor BMK-leden
Vanaf vandaag hebben we een meldpunt op onze website (homepage –> rechtsboven).
Oproep aan leden om vooral sluitingen als gevolg van quarantaine hier door te geven. Zo kunnen we monitoren hoe uitvoerbaar het beleid is, bijvoorbeeld hoeveel kinderen daadwerkelijk in quarantaine moeten. Jullie input gebruiken we voor onze gesprekken met de ministeries. Zij stellen onze cijfers ook altijd zeer op prijs!

Deel dit nieuwsbericht