Versie 24 mei 2022

In het informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar online informatie over algemene coronamaatregelen, en informatie over de kinderopvang en COVID-19.

In deze aangepaste versie zijn 2 wijzigingen doorgevoerd:

  • Voor zwangere vrouwen die werken in de kinderopvang gelden geen beperkingen meer op de werkvloer tot aan het zwangerschapsverlof. Het advies aan zwangere medewerkers in de kinderopvang om vanaf het laatste trimester (vanaf 28 weken) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden van anderen, is dus komen te vervallen.
  • Voor medewerkers en gastouders die in een risicogroep vallen is het uitgangspunt dat zo lang er consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk kan doen. Al dan niet in combinatie met het aanhouden van aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en/of fysieke barrières.

De inhoud van het werk, de individuele gezondheidsfactoren en de werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt; de bedrijfsarts adviseert.

Download het Informatiedocument.

Deel dit nieuwsbericht