Zoals eerder aangekondigd zullen er een per 1 juli 2024 (eerdere gepland voor 1 januari 2024) een aantal kwaliteitseisen veranderen voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang (bso).

Vaste gezichten

  • Beroepskrachten-in-opleiding (bio’s) mogen straks onder voorwaarden ook als vast gezicht (vaste beroepskracht) worden toegewezen als kinderen.
  • Een van de voorwaarden hierbij is dat er een begeleidingsplan wordt geschreven. De uitwerking van de overige voorwaarden volgen nog.

Buitenschoolse opvang

  • De beroepskracht-kindratio (bkr) mag op de bso berekend worden op basis van het totaal aantal kinderen binnen het kindercentrum (locatieniveau) in plaats van op basis van het aantal kinderen binnen een basisgroep (groepsniveau). Binnenkort zal het mogelijk worden via de rekentool Bkr Rekentool | Home (1ratio.nl) met deze nieuwe aanpassingen te rekenen.
  • Locatie-overstijgende opvang in vakanties en andere schoolvrije dagen hoeven niet meer in een overeenkomst met ouders vastgelegd te worden. Samenvoegen van locaties op deze dagen wordt daarmee makkelijker gemaakt.
  • Anders-gekwalificeerde beroepskrachten kunnen onder voorwaarden straks formatief worden ingezet op de bso. Met anders-gekwalificeerden worden personen bedoeld die, door een andere beroepsachtergrond, hun talent of expertise kunnen bijdragen aan een rijk activiteitenaanbod en de brede ontwikkeling van kinderen.
  • Een van de voorwaarden hierbij is dat anders-gekwalificeerden voor aanvang van deze werkzaamheden een pedagogische-module zullen moeten volgen. De overige voorwaarden zullen nog bekend worden gemaakt.

 De exacte uitwerking van deze aanpassingen wordt verwacht op 1 april 2024.

Bron: Rijksoverheid: Nieuwsbrief Kinderopvang | Actueel | Rijksoverheid.nl

Deel dit nieuwsbericht