Vanaf 1 januari 2021 is de inschrijfplicht voor het Personenregister Kinderopvang (PRK) aangescherpt. Personen, die op een andere locatie dan de geregistreerde locatie waar de kinderen worden opgevangen, op basis van een overeenkomst met de houder (mondeling of schriftelijk geregeld) structurele activiteiten (werkzaamheden) uitvoeren, moeten ook een VOG aanvragen en worden gekoppeld aan de locatie.

De afgelopen maanden zijn vanuit de praktijk vragen gesteld aan SZW wat precies onder “structurele activiteiten (werkzaamheden)” moeten worden verstaan. In afstemming met VNG en GGD GHOR geeft SZW nu aan dat medewerkers van een bibliotheek, kinderboerderij of andere externe locatie zich alleen moeten inschrijven in PRK, als zij structurele activiteiten uitvoeren voor de kinderopvang. Zo hoeft een bibliotheekmedewerker die een boek opzoekt voor een kind van de kinderopvang zich niet in te schrijven en een bibliotheekmedewerker die op structurele basis een boek voorleest aan de kinderen van een kinderopvang wel.

Er is afgesproken met SZW afgesproken dat na de zomervakantie gezamenlijk naar de dagelijkse praktijk zal worden gekeken om te beoordelen of met deze aanvullende omschrijving de aanscherping van de PRK werkbaar is.

Link naar bericht op veranderingenkinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht