Update 19/8/20: N.a.v. de persconferentie van 18 augustus zal de beslisboom worden aangepast, de quarantaineperiode veranderd van 14 dagen naar 10 dagen.

Om te bepalen of een kind na terugkomst van vakantie uit oranje of rood gebied toelaten kan worden op de kinderopvang of school, heeft BOinK samen met AJN een nieuwe (aanvullende) beslisboom opgesteld. Het gaat om een beslisboom die uitgaat van de situatie zoals die nu geldt. We zijn wel nog altijd in gesprek met de verschillende ministeries over de punten die we in ons bericht van 13 augustus jl. uiteen hebben gezet.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 augustus 2020 het protocol kinderopvang & corona aangevuld met regels over thuisquarantaine. Voor ouders die terugkomen uit een gebied met een oranje of rood reisadvies, geldt een dringend advies om 2 weken thuis te blijven. Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn er verschillende thuisblijfregels. Met deze beslisboom kan eenvoudig worden bepaald of een kind wel of niet naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en/of school mag.

De beslisboom is gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Deze beslisboom kan worden gebruikt naast de beslisboom voor neusverkouden kinderen. Eerst wordt de beslisboom voor terugkomst uit oranje/rood gebied doorlopen en indien nodig daarna de beslisboom voor neusverkouden kinderen. Er is bewust voor gekozen om de beslisbomen los van elkaar te houden, want de beslisboom voor neusverkouden kinderen werkt goed en wordt landelijk ingezet. Zo hoeft deze niet aangepast te worden en kan de nieuwe boom erboven worden gelegd.

Wij adviseren bij twijfel of vragen om te bellen met het landelijke publieksinformatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 – 1351 (gratis). Dit nummer is iedere dag bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

Download de beslisboom

Deel dit nieuwsbericht