Vanmorgen, 15 maart, vond het Algemeen Overleg van de commissie OCW plaats. Hierin werd gesproken over de extra investeringen in onderwijskansen die dit kabinet wil doorvoeren: € 170 miljoen in een verruiming van aanbod van voorschoolse educatie en € 15 miljoen in verdere versterking van de onderwijskansen. Het debat ging hoofdzakelijk over de wijze waarop deze middelen – gericht op peuters met een risico op achterstand – (her)verdeeld moeten gaan worden. Een brede, integrale voorziening voor álle kinderen waar o.a. de BMK voor pleit, gaat er voorlopig niet komen, aldus Minister Slob.

Vijf partijen

De BMK heeft samen met de andere leden van het 5 partijen overleg (BMK, VNG, PO-raad, SWN, BOinK en BK) een brief aan de Tweede Kamer geschreven met het pleidooi voor een brede, integrale voorziening voor alle kinderen. Dit in tegenstelling tot het kabinetsplan dat zich alleen richt op kinderen met een risico op achterstand.

Verschillende scenario’s

In opdracht van de Tweede Kamer heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld waarmee de risico’s op achterstand nauwkeuriger in beeld kunnen worden gebracht dan met de huidige ‘gewichtenregeling’. Op basis hiervan heeft het kabinet vijf verschillende scenario’s uitgewerkt die van invloed zijn op de verdeling van de middelen. GroenLinks, de SP en de PvdA delen de visie van de 5 partijen. Zij pleitten vanmorgen dan ook voor het toevoegen van een ‘zesde scenario’, die van één integrale kindvoorziening, zodat deze vergeleken kan worden met de overige vijf.

Volgens de minister gaat dit zesde scenario er dus niet komen. De BMK vindt dit een gemiste kans. In april wordt bekend gemaakt welk scenario gekozen is en volgen er nadere uitwerkingen.

Meer weten over het Algemeen Overleg, klik hier.

Voor brief van Minister Slob over investeren in onderwijskansen, klik hier. 

Klik hier voor de brief van de vijf partijen.

Deel dit nieuwsbericht