Wethouder Moorman van Amsterdam  (Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening)  schreef op 12 december een brief aan Tamara van Ark, Staatssecretaris van SZW. In deze brief pleit de wethouder ervoor dat gemeenten meer ruimte krijgen om de ouderbijdrage voor werkende ouders met een laag inkomen en een kind op de voorschool, te mogen compenseren zonder dat deze ouders hun recht op kinderopvangtoeslag verliezen. Om dit te realiseren moet art 1.13 van de Wet kinderopvang aangepast worden. Wanneer gemeenten de ouderbijdrage mogen compenseren, wordt een belangrijke drempel voor deelname aan de voorschool weggenomen.

Vanuit de Tweede Kamer bereiden SP, GroenLinks en de PvdA een initiatiefwetsvoorstel voor met dezelfde strekking.

 

Deel dit nieuwsbericht