‘Kindermishandeling zou net zo’n bespreekbaar onderwerp moeten zijn binnen de kinderopvang als de bestrijding van taalachterstanden, speelgoedkeuze of de communicatie met ouders. Toch wordt het onderwerp gemeden. Te bang om ouders ermee lastig te vallen of ze onterecht te beschuldigen. Daarom ontwikkelde Annelies Snijders, werkzaam bij één van onze leden MIK, voor haar masteropleiding Pedagogiek samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector het spel PAKVASt.’ Dit schrijft KinderopvangTotaalin een bericht dd 20 oktober.

Een heel mooi initiatief dat volledig aansluit bij de visie van de BMK op kindermishandeling. Kindermishandeling dient continu aandacht te hebben in iedere organisatie, dient een terugkerend onderwerp op de agenda te zijn en zou onderdeel moeten vormen van een HR-beleid dat voorziet in training van kennis en vaardigheden van medewerkers en management.

KinderopvangTotaal bericht over dit initiatief van Annelies Snijders:

‘Veel van die angst komt voort uit onbekendheid met het onderwerp, denkt Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang en student aan de masteropleiding Pedagogiek aan de HAN. Voor deze opleiding ontwikkelde ze met medestudenten een spel waarmee kindermishandeling gemakkelijk tijdens een teambijeenkomst gespeeld kan worden of op de agenda van het teamoverleg gezet kan worden. 

Het spel, PAKVAST geheten, biedt pm’ers en managers concrete opdrachten rond vijf thema’s. ‘Door casussen met elkaar te bespreken en vervolgens te oefenen hoe je daarop kunt reageren, kunnen pm’ers hun kennis testen en oefenen met gesprekstechnieken met ouders. Zo verdwijnt het onderwerp hopelijk uit de angstsfeer.’

BMK Thema-discussie 31 oktober

De BMK vindt dat mishandeling en misbruik van kinderen een onderwerp is dat veel aandacht verdient. Naast het bespreekbaar maken van mishandeling en misbruik in de thuissituatie waar het spel van Annelies zich op richt, vindt mishandeling en misbruik ook plaats door medewerkers in de kinderopvang. Op 31 oktober a.s. organiseert de BMK een thema-discussie over dit onderwerp: in Utrecht  – van 16.00 – 19.30 uur.

Lees het hele artikel op de website van KinderopvangTotaal

Deel dit nieuwsbericht