Wanneer mag de Stint weer gebruikt worden?

Op 18 oktober beantwoorde de Minister van I&W de eerder gestelde kamervragen over de Stint. Hieruit blijkt dat het tot de jaarwisseling zal duren voordat het technische onderzoek door de ILT en het TNO naar de Stint is afgerond. Dat kan betekenen dat kinderopvangorganisaties nog 2,5 maand alternatief vervoer moeten inzetten.
(Lees onderaan dit bericht meer over de kamervragen en antwoorden.)

Uitspraak Rechtbank Utrecht

Echter de rechter van de Rechtbank Utrecht doet op 1 november om 13.00 uur uitspraak in het kort geding dat een kinderopvangorganisatie uit Almere heeft aangespannen tegen de minister van I&W (rechtbank van Utrecht, 18 oktober 2018) op de voet. We zien deze uitspraak met belangstelling tegemoet. Afhankelijk van het besluit van de rechter kan het zijn dat de Stints wel of niet weer de openbare weg op mogen.

Intussen brengt de BMK de problematiek van het vervangend vervoer, de financiële gevolgen hiervan voor kinderopvangorganisaties en de toegankelijkheid van kinderopvang, onder de aandacht van Kamerleden.

We horen graag jou mening; waar moet de BMK aandacht aan besteden?

Laat ons vooral weten wat je als BMK-lid van de situatie vindt en waar we volgens jou aandacht aan moeten schenken. Dat helpt ons in het bepalen van onze aanpak. Jullie input hebben we echt nodig! Mail je reactie naar: info@bmko.nl

We houden jullie op de hoogte.

Schriftelijke Kamervragen over de Stint aan Minister Van Nieuwenhuizen

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft onlangs  een aantal vragen gesteld aan Minister Van Nieuwenhuizen van I&W over de situatie en de lopende onderzoeken naar de veiligheid van de Stint.
Lees hier:
– kamervragen en antwoorden
– informatie over de lopende onderzoeken
– moment waarop de  onderzoeksresultaten worden verwacht.

Over de onderzoeken zegt de minister het volgende:

“Onderzoeken en planning
Verschillende instanties doen nu onderzoek naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oss. Het onderzoek waar iedereen het meest op wacht is natuurlijk het ongevalsonderzoek. Tegelijkertijd realiseer ik me dat dat de schorsing van de toelating van de Stint voor veel praktische problemen en vragen zorgt bij kinderdagverblijven, scholen en ouders. Dit vraagt om zorgvuldig onderzoek, anderzijds is er ook behoefte om snel antwoord te krijgen. Verschillende onderzoeken worden gedaan naar de veiligheid van de Stint zelf en naar de categorie bijzondere bromfietsen, waaronder de Stint is toegelaten. Helaas is voor niet alle onderzoeken op dit moment al een tijdlijn te geven. Zodra meer informatie beschikbaar is dan wel reden om het besluit tot schorsing te heroverwegen zal ik u nader informeren.

In het onderzoek naar de Stint wordt onderscheid gemaakt in het ongevalsonderzoek en het onderzoek naar de Stint zelf;

  1. Het onderzoek naar de aard en omstandigheden van het ongeval in Oss wordt uitgevoerd onder leiding van het OM Oost-Brabant door de Politie en het Nederlands Forensisch instituut (NFI).
  2. Het onderzoek naar de Stint als product wordt uitgevoerd door de ILT waarbij TNO als externe onafhankelijke deskundige is ingeschakeld voor het onderzoek naar de technische staat van de Stint. Ik verwacht de resultaten hiervan rond de jaarwisseling.
  3. Het onderzoek naar de Stint en de wisselwerking met het spoorsysteem wordt uitgevoerd door ILT in samenwerking met Agentschap Telecom, NS en ProRail.”

 

Deel dit nieuwsbericht