De overheid start op 14 september een campagne om ouders erop te attenderen dat zij wijzigingen in hun situatie tijdig doorgeven aan de Belastingdienst/ Toeslagen in verband met de kinderopvangtoeslag. Deze campagne is onderdeel van diverse verbeteringen die de Belastingdienst/Toeslagen doorvoert om de dienstverlening te verbeteren en ervoor te zorgen dat ouders elke maand het juiste bedrag ontvangen.  De campagne is te zien op radio, tv, online en in printmedia. Ook worden ouders geïnformeerd via diverse organisaties die dicht bij ouders staan, zoals kinderopvangorganisaties,  gastouderbureaus en oudervertegenwoordigers.

Gegevens checken en wijzigen
Ouders kunnen hun gegevens checken en zo nodig wijzigen via ‘Mijn toeslagen’ op http://www.toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Deze app is begin juli geïntroduceerd en maakt het voor ouders makkelijk om hun gegevens snel te checken en veelvoorkomende wijzigingen zo nodig meteen door te voeren. Wanneer ouders veranderingen niet doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen, ontvangen zij maandelijks te veel of te weinig kinderopvangtoeslag. Omdat na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag de ouder daadwerkelijk recht had, kan dit bedrag oplopen. In 2018 ontvingen 255.144 ouders te weinig toeslag en kregen later nog extra kinderopvangtoeslag betaald. 128.570 ouders ontvingen te veel en moesten een deel terugbetalen. Bij 224.604 ouders was het verschil tussen het gekregen voorschot en waar ze daadwerkelijk recht op hadden nihil; zij ontvingen het juiste bedrag.

Lees het bericht op de site van de Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht