Een beroepscode is de toetssteen voor professionals: doen we nog de goede dingen, en doen we die goed? In de beroepscode zijn de waarden en daaruit voortkomende normen van een beroepsgroep voor en door die beroepsgroep beschreven. De beroepscode geeft geen voorschriften of regels maar is een leidraad. Hij geeft richting aan het handelen van pedagogisch medewerkers. Tegelijkertijd verbindt de beroepscode hen: de beschreven waarden en normen delen zij met elkaar. Hiermee draagt de code bij aan het versterken van de positionering en het bewaken van de kwaliteit van het werk van pedagogisch medewerkers.

Herziening beroepscode

In juli jl. hebben de partners in Kinderopvang werkt! afgesproken om de huidige Beroepscode Kinderopvang uit 2015 te herzien. Afspraken hierover zijn al eerder gemaakt in de cao Kinderopvang 2020-2021. De versie uit 2015 werd in 2020 door FNV Zorg & Welzijn met enkele correcties opnieuw gepubliceerd. Deze versie van de Beroepscode Kinderopvang vormt de basis voor deze herziening.

Dit najaar wordt met het werkveld gewerkt aan de herziening. Ook beroepsvereniging PPink zal hierbij aansluiten. In januari 2023 is de nieuwe Beroepscode Kinderopvang beschikbaar.

Bijdragen aan de nieuwe beroepscode

De beroepscode is van professionals. Het betreft hún beroepsnormen en hun dagelijkse praktijk. Daarom doen we een oproep doen om aan onze leden en pedagogisch medewerkers om met ons mee te werken aan de herziening van de beroepscode. Het gaat dan om vragen als:  Zijn de huidige artikelen  nog actueel? Ontbreken er onderwerpen? Hebben we nieuwe voorbeelden bij de verschillende onderwerpen? De uitvraag hierover volgt z.s.m. Nu al contact? Mail onze helpdesk en hou onze website, nieuwsbrief en sociale media in de gaten.

Zie ook de link naar Kinderopvang Werkt!: Actualisering Beroepscode Kinderopvang | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)

Deel dit nieuwsbericht