We groeien naar een 80/20 verhouding als het gaat om IKC’s en reguliere scholen. Dat verwacht Robert Sänger, bestuurder van Sinne kinderopvang in Leeuwarden en bestuurslid van BMK. Hij is van overtuigd dat kinderopvang, onderwijs en zorg in de wijk elkaar nodig hebben om het beste voor kinderen te kunnen bieden.

Alleen met elkaar kunnen we maatschappelijke problemen oplossen en kinderen een goede start geven, zegt Robert Sänger. ‘Als je iets met kinderen wil bereiken ben je afhankelijk van wat er om je heen gebeurt. Je moet de hele dag van het kind voor ogen hebben. Je kunt enorm je best doen binnen je eigen stuk maar je hebt elkaar heel erg nodig om het helemaal goed te doen. En het kost meestal minder energie als je het samen doet. Wat je op de ene plek doet, moet niet op de andere plek tenietgedaan worden. Met elkaar te stimuleren kun je meer bereiken. Het is belangrijk dat iedereen daarvan doordrongen is, want alleen red je het niet. En daaronder ligt de vraag: waarom doe je het, waartoe voed je kinderen op? Wat wil je bereiken en wat moeten kinderen later kunnen? Daarover moet je een gedeelde visie hebben.’  (…)

Lees het hele artikel op Zosja

 

Deel dit nieuwsbericht