Als gevolg van de grote belangstelling, organiseren we een extra bijeenkomst op 23 mei in Utrecht (zie eerder nieuwsbericht hierover)

 

Oefensessies

De sessies zijn interactief. Oefenen, gezamenlijk kennis delen en ervaringen uitwisselen staat centraal. Geert de Wit, bestuurslid BMK, begeleidt de sessies.

 

Geert is lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

 

Uitgelegd wordt hoe de rekenhulp van de overheid werkt en er wordt dieper ingegaan op kostprijscalculaties. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met een door Geert ontwikkelde rekentool waarmee groepsopbouw en de gemiddelde leeftijd op een groep gesimuleerd kan worden. Met deze input gaat de groep oefenen met de Rekenhulp beroepskracht-kindratio van het rijk.

 

Data en tijd

Dinsdag 23 mei, 14.00 – 17.00 uur: Utrecht
Inschrijven
Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven via BMK insite (zie bericht Oefensessie) o.v.v. je naam, organisatie en telefoonnummer én de locatie waar je de sessie wil volgen.Reageer snel want er is veel vraag naar deze sessies. Aan iedere sessie kunnen max. 25 personen deelnemen.

NB: Neem je laptop mee, want die heb je echt nodig!

Deel dit nieuwsbericht