Afscheid van Monique Wittebol en Rudie Peeters
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BMK op 24 november j.l. werd met bloemen en lovende woorden decharge verleend aan BMK-bestuursleden Monique Wittebol en Rudie Peeters. Monique is sinds de oprichting van de BMK in april 2016, betrokken geweest bij het besturen van de vereniging. Rudie nam het jaar daarop plaats in het bestuur. Wij danken Monique en Rudie voor hun tomeloze energie, kritische blik, ledenwervende capaciteiten, onderhandelingen, inhoud, input & inzet en nog heel veel meer! We gaan jullie missen…

Welkom Raymond Clement en Vanessa Weever
Vervolgens zijn Raymond Clement (MIK/PIWgroep) en Vanessa Weever (Kinderwoud) gekozen als nieuwe bestuursleden van de BMK. Beide bestuurders brengen veel ervaring, een enorme betrokkenheid en waardevolle kennis en expertise mee. We verheugen ons op het samenwerken met deze bevlogen bestuurders! En door hun aantrede zit het meteen goed met onze landelijke spreiding; in het BMK-bestuur is nu zowel het diepe zuiden als het hoge noorden van ons land vertegenwoordigd.

Deel dit nieuwsbericht