‘Principeakkoord overgangscao kinderopvang: pedagogisch professionals krijgen er 2,5% bij en stagevergoeding flink omhoog’

Werkgevers in de kinderopvang Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de vakbonden FNV en CNV,  hebben op 24 april een principeakkoord bereikt over de overgangscao voor de kinderopvang. De overgangscao loopt van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

Robert Sänger, voorzitter BMK cao-delegatie: “Wij zijn blij met deze overgangscao als opmaat naar de Cao van de Toekomst. Met opnieuw een salarisstijging in 2024 voor onze medewerkers, geven we blijk van onze waardering voor hun inzet en professionaliteit. Hiermee maken we het werken in de kinderopvang nog aantrekkelijker.”

Ramon Rikken, voorzitter BK cao-delegatie: “Dit principeakkoord is tot stand gekomen in een constructief, soms spannend, overleg met respect voor elkaars standpunten en één gemeenschappelijk doel: het zijn én blijven van een aantrekkelijke sector. Om uitstroom naar aanpalende sectoren als het onderwijs, VVT, jeugdzorg en sociaal werk te voorkomen, is een concurrerende positie op primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden noodzakelijk.”

Werkdruk verlagen
Sänger: “We hechten veel waarde aan een gezonde werkcultuur. Een voorbeeld hiervan is het project ‘gezond roosteren’ waarin we streven naar een balans tussen werkgever, medewerker en medezeggenschap. Denk aan zaken als de voorspelbaarheid van werken, zeker weten wanneer je moet werken of de betrokkenheid van medewerkers bij de totstandkoming van hun rooster. Hierover hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt zodat we dit in projectvorm kunnen opstarten.”

Rikken: “Het is belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk en geen ongezonde werkdruk ervaren, zodat we ze zo lang mogelijk fit en gemotiveerd aan het werk kunnen houden. We hebben een aantal afspraken gemaakt die zorgen voor een betere werk-privébalans voor onze pedagogisch professionals en die vooral het werkplezier verder moeten verhogen.“

Stagevergoeding omhoog
Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom de stagevergoeding en reiskosten. Stagiairs zijn de toekomstige pedagogisch professionals. Zij spelen nu al een belangrijke rol in het verlagen van de werkdruk van pedagogisch professionals. Daar mag meer financiële waardering tegenover staan.

Belangrijke aanpassingen:

 • Salarisverhoging in de tweede helft van 2024:
  • Per 1 juli 2024 stijgt de eindejaarsuitkering van 3% naar 4%, voor alle medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn.
  • Per 1 november 2024 stijgen de salarissen met 1,5%.
   (Met inachtneming van de salarisstijgingen per 1 januari 2024 en 1 april 2024, komt over heel 2024 de loonstijging uit op 6,5%.)
 • De stagevergoeding en het stagebeleid wordt meer in lijn gebracht met het Stagepact mbo. Aan alle student-stagiairs wordt een stagevergoeding toegekend. De minimale tarieven bedragen € 60,- per maand voor één dag stage per week met een maximumtotaal van € 300,- per maand. De ingangsdatum is 1 september 2024.maandelijkse stagevergoeding stijgt met 50% naar € 60 per stagedag met ingang van 1 september 2024.
 • De reiskostenregeling wordt gemoderniseerd met ingang van 31 december 2024.
 • We starten twee belangrijke projecten:
  • Project ‘Medezeggenschap en gezond roosteren’.
  • Project ‘Studie naar verlof in relatie tot basisrooster’.
 • De extra roosterdag komt te vervallen en de bekendmaking van het rooster schuift op naar minimaal 3 weken van tevoren (dit was 2 weken).
 • Levensfasebudget: de werkgever verdubbelt maximaal de eerste 12 uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Dit was maximaal 6 uur.

In het ‘Onderhandelaarsakkoord Cao Kinderopvang’ zijn alle afspraken opgenomen.

 Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)
Het principeakkoord wordt op korte termijn door alle cao-partijen aan hun achterban ter instemming voorgelegd. Na instemming van de achterbannen worden de afspraken in de nieuwe cao verwerkt. De cao-patijen dienen de cao in voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat de cao gaat gelden voor alle medewerkers in de kinderopvang.

Download ons persbericht

Deel dit nieuwsbericht