Zorg voor een voorziening waar alle peuters heen kunnen. Dat bepleiten PO Raad-voorzitter Rinda den Besten en Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang in het opiniestuk in Trouw (28 maart 2018) mede namens Sociaal Werk Nederland, VNG en BK.

Maatschappelijke steun

In Nederland worden onze kinderen al met 2,5 jaar gescheiden. Sommige peuters gaan naar de kinderopvang in de buurt, andere peuters naar een voorschool een buurt verderop. En sommige peuters gaan helemaal nergens naartoe. Het kabinet laat het aan de Kamer om te bepalen welke peuters in aanmerking komen voor kinderopvang en hoeveel peuters in aanmerking komen voor de voorschool. Er is brede maatschappelijke steun vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en PO-Raad om te zorgen dat alle kinderen naar een peutervoorziening kunnen.

Gemeenten, schoolbestuurders, kinderopvangorganisaties én ouderorganisaties hebben een plan ontwikkeld waardoor alle peuters naar een peutervoorziening mogen, net zoals alle kinderen van vier jaar naar school mogen. Ze moeten niet, ze mogen wel. Er is aandacht voor maatwerk, aandacht voor de brede ontwikkeling van peuters en in het bijzonder van peuters die achterstanden vertonen.

Gelijk goed van start

Door samen te spelen, leren kinderen van elkaar. (…) Alle peuters moeten samen kunnen opgroeien, zich samen kunnen ontwikkelen en samen gebruik kunnen maken van een goede peutervoorziening” schreef de taskforce al in maart 2017. Het Ser-advies ‘Gelijk goed van start’ uit 2016 heeft dezelfde strekking. De ­segregatie in het onderwijs neemt ­bovendien toe, zo concludeerde de ­Onderwijsinspectie in 2016. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau kan segregatie worden bestreden als de toegankelijkheid van opvang verbetert. Door, onder meer, de kinderopvangtoeslag ook beschikbaar te stellen voor ouders die niet werken. De adviezen laten daarbij alle ruimte voor ouders: kinderen móeten niet naar de opvang, maar ze mógen wel. Allemaal.

BMK visie

De BMK streeft naar een voorziening voor alle kinderen, zonder vroegtijdige segregatie. Daarnaast moeten kinderen zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen, zonder knip op 4-jarige leeftijd of andere barrières. De Tweede Kamer kan dit regelen door het maatschappelijke pleidooi voor een peutervoorziening te omarmen zodat de kansen van peuters niet langer afhangen van hun achtergrond. En zodat alle peuters hetzelfde recht hebben op ontwikkeling, ongeacht of hun ouders allebei werken of niet, studeren of werk zoeken.

Lees hier het hele artikel.

 

Deel dit nieuwsbericht