De BMK sprak Renske Leijten (Kamerlid SP) die afgelopen maandag een succesvolle protestactie organiseerde bij het Belastingkantoor in Rotterdam samen met ouders die kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. De Belastingdienst heeft toegezegd aan deze ouders dat hun verzoek om inza­ge in hun dossier, wordt ingewilligd.

Opeenstapeling van fouten in ‘fraude-onderzoek’ door Belastingdienst
Leijten: ‘Dat is het startpunt om te kijken; waar word je als ouder van verdacht? En hoe kan je je daartegen verweren? Dit zou toegezegd moeten worden aan alle ouders die denken dat zij onterecht toeslagen voor kinderopvang moeten terugbetalen, of dat eerder al hebben gedaan’. Of dit echt gaat gebeuren, betwijfelt Leijten.

Aanleiding van de actie afgelopen maandag was het fraudeonderzoek waarin heel veel fout is gegaan. Leijten geeft aan dat – ondanks het feit dat er helemaal geen fraude was geconstateerd – toch de kinderopvangtoeslag van een kleine 300 gezinnen bijna helemaal is stopgezet. De Nationale Ombudsman publiceerde hier eerder over. In juli dit jaar volgde een Kamerdebat waarin de Kamer vaststelde dat de Belastingdienst op drie punten de wet had overtreden. De Belastingdienst had de kinderopvangtoeslag niet mogen stopzetten; de ouders waren niet in aanmerking gekomen voor het maken van bezwaar – iets wat tegen de Algemene wet bestuursrecht is; en tenslotte bleek dat in de rechtszaken de dossiers van de ouders niet op orde waren, en dat precies die documenten ontbraken die de ouders vrijpleitten van de kwalificatie dat zij fraudeur waren.

Heel pijnlijke constatering
Leijten: ‘Dat was een heel pijnlijke constatering. Staatssecretaris Snel (Financiën) heeft zijn verontschuldigingen aangeboden’. Kamerleden Omzigt (CDA) en Leijten vroegen of er meer van dit soort zaken speelden en of dit vaker gebeurd is. “Zijn er nog andere rechtszaken die lopen? Kunnen wij ervan op aan dat daar de dossiers op orde zijn?” De Staatssecretaris ontkende dit. Toch dook enkele dagen daarna weer een nieuwe rechtszaak op. Trouw deed verslag van deze zaak. In die rechtszaak heeft de Belastingdienst gezegd: ‘Wij pleiten schuldig. Wij hebben hier dezelfde fouten gemaakt als in het eerste onderzoek.’ De gedupeerde ouder kreeg op alle punten gelijk– zij krijgt een schadevergoeding. Dit was voor Leijten aanleiding om deze zomer een meldpunt te starten voor alle gedupeerde ouders.

Zwartboek
Het meldpunt liep storm en leverde een zwartboek op dat Leijten aanbood aan de Staatssecretaris. Verhalen van ouders die steevast niet te horen kregen van de Belastingdienst wat er mis was, stelselmatig werd hun het bezwaar onthouden en als ze wel gegevens aanleverden over afgenomen uren kinderopvang incluis verklaringen van kinderopvangorganisaties, dan raakten de Belastingdienst deze bewijzen weer kwijt, aldus Leijten: ’Ouders vochten tegen een tegenstander, de Belastingdienst, die veel machtiger is dan zijzelf die niet naar hen wilde luisteren.’

Diepe ellende en geen inzage in dossiers
Volgens Leijten is er sprake van het stelselmatig onterecht en onbewezen bestempelen van ouders door de Belastingdienst tot fraudeurs, voordat hun dossier bij de rechter is neergelegd om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van fraude. Als gevolg hiervan hebben ouders geen recht op bezwaar en krijgen zij geen inzage in hun gegevens. Ook  komen zij dan niet in aanmerking voor een betalingsregeling of schuldsanering. Volgens Leijten is er sprake van willekeur en kan dit in principe iedereen die per ongeluk iets verkeerd invult overkomen. Dit heeft tot diepe ellende geleid, aldus Leijten. Scheidingen, huisuitzettingen, kinderen uit huis geplaatst, zelfdodingen. En ook de kinderen zijn de dupe en moeten in bepaalde gevallen als ze volwassen zijn meebetalen aan de terugvorderingen van hun kinderopvangtoeslag. Ouders geven aan dat het hun jaren van hun leven heeft gekost die ze nooit meer terugkrijgen.

Deel dit nieuwsbericht