‘Maatschappelijke Kinderopvang verandert de toekomst’

Het BMK meerjarig beleidsplan 2020-2024

Veranderingen in onze maatschappij gaan snel en volgen elkaar in hoog tempo op. Dit kan leiden tot de nodige stress en onzekerheid. Baanzekerheid, sociale verzekeringen en de kosten van wonen en energie, om maar wat te noemen, staan onder druk. Technologische vernieuwingen, de alomtegenwoordigheid van digitale middelen voor kinderen vanaf zeer jonge leeftijd, het streven naar een inclusieve samenleving en schommelingen in de (wereld)economie bieden volop kansen en mogelijkheden maar leveren ook druk op. Onze agenda’s worden steeds voller, we willen niet achter de feiten aanlopen.

Kinderen krijgen al van jongs af aan met deze maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen te maken. Afhankelijk van het gezin en de buurt waarin zij opgroeien, kunnen de kansen die zij krijgen variëren, evenals de wijze waarop zij zich ontwikkelen.

De BMK vertegenwoordigt de maatschappelijke ondernemers in de kinderopvangbranche en voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze burgers van morgen. Wij nemen onze verantwoordelijkheden in deze veranderende samenleving serieus. We hebben immers de taak ontwikkelkansen te realiseren voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.

We staan ouders bij in hun opvoedkundige taak, kijken goed naar het gedrag van kinderen, spelen in op talentontwikkeling en stimuleren sociale vaardigheden. Op al deze terreinen vormen we een belangrijke partner in het netwerk van professionele organisatie s rondom het kind.

We willen ervoor zorgen dat kinderen, hun ouders en medewerkers in de sector ontspannen kunnen leven en werken in de dynamiek die onze samenleving kenmerkt.

In dit Strategisch Beleidsplan 2020-2024 nemen we je mee in onze ambitie voor de komende vier jaar!

Deel dit nieuwsbericht