25 september in AD: De ‘deeltijdparadox’ van de kinderopvang

In dit opiniestuk zetten we uiteen hoe het typisch Nederlands verschijnsel van deeltijdwerken ons denken over kinderopvang beïnvloedt. Omdat ouders in Nederland korte werkweken maken brengen zij hun kinderen relatief weinig dagen naar de opvang. En daarom ervaren ouders niet dat de ontwikkeling van hun kind gebaat is bij professionele begeleiding. Dit geldt trouwens niet alleen voor de ouders, ook de politiek doet hier een duit in het zakje. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van kinderopvang!

Lees op 25 september dit opinieartikel van de BMK waarin we ingaan op de paradox. En ook vragen we ons af of de keuzes en afwegingen die hier gemaakt worden door werkenden en ouders bewust zijn gemaakt? En zo ja, hoe kan het dan dat de Nederlandse situatie hierin zo verschilt met andere landen in Europa?

Download PDF van het artikel

Download het rapport van McKinsey ‘Het Potentieel pakken, de waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt.’ Een sterkere positie voor vrouwen op de arbeidsmarkt biedt kansen en voordelen voor individuen, bedrijven, sectoren en de algehele economie. Veel Nederlandse vrouwen zijn financieel niet zelfstandig en werken vaak in kleine deeltijdbanen.

En discussieer mee op 30 oktober! BMK Themadiscussie:

Parttime werken, parttime kwaliteit?

De relatie tussen deeltijdcultuur en kinderopvang in Nederland.

 

 

 

Deel dit nieuwsbericht