Het personeelstekort in de kinderopvang is groot. Daarom start de BMK een wekelijkse serie waarin we dieper ingaan op één aspect van dat personeelstekort. Deze week staat in het teken van diploma’s.

Diploma’s

Wist je dat cao-partijen onlangs hebben besloten om 174 extra diploma’s met aanvullend bewijs van relevante bijscholing te laten kwalificeren om te kunnen werken in de kinderopvang?
Check ons nieuwsbericht.

Dit draagt bij aan een grotere en snellere instroom van pedagogisch medewerkers.

Wat houdt dit in?

 1. Per 1 november 2020 en 1 februari 2021 zijn de mogelijkheden om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker sterk verruimd.
  Van de 174 extra diploma’s kwalificeren 107 uitsluitend voor buitenschoolse opvang en 67 voor dagopvang, peuteropvang én buitenschoolse opvang.
  Lees de details in dit handige overzicht.
 2. Dit heeft gevolgen voor de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
  Daarom is besloten ook een wijziging door te voeren voor deze groep.
 1. Tenslotte wordt het percentage verlaagd voor een nog niet afgeronde beroepsopleiding op niveau hbo-bachelor waarvan het diploma volgens bijlage I kwalificeert.
  Voor het voldoen aan die kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang, is het percentage verlaagt naar 50%. En het overgangsbewijs ontvangt de student al in het derde jaar.
  Dit slaat op de informatie op pagina 178 van de cao.

Diplomacheck tool

Wil je weten of een sollicitant de juiste papieren heeft?
Gebruik de diplomacheck tool: Kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kinderopvang. Vul de diplomanaam in en je weet het meteen.

Kwalificeert het diploma niet en wil je graag weten wat je kan doen?
Bekijk de mogelijkheden op Kinderopvangdankzijjou.nl en Kinderopvang-werkt

Last but not least

Deze uitgebreide diplomalijst biedt veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld om medewerkers met andere achtergronden te bereiken.
Uit onderzoek blijkt dat divers en inclusief werven en selecteren, talenten met uiteenlopende achtergronden aantrekt.
Hoe? Bekijk de concrete tips in het kennisdocument Divers Werven en Selecteren (SER).

Deel dit nieuwsbericht