Het regeerakkoord is gereed maar de BMK is teleurgesteld en mist visie in dit regeerakkoord. Het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen uit voor de kinderopvangtoeslag en 170 miljoen voor VVE. Het is goed nieuws dat het kabinet investeert, wat mist is een visie op kinderopvang. Het regeerakkoord blijkt niet het langverwachte moment waarop de politiek het belang van kinderopvang voor ons land uitdraagt. Kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Dat besef lijkt niet doorgedrongen in Den Haag. Ziet het kabinet de toegevoegde waarde van kinderopvang voor alle kinderen of blijft kinderopvang in de kern een arbeidsmarktinstrument?

Ondanks de prachtige adviezen van de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang en de SER, waarin nadrukkelijk wordt gepleit voor een basisrecht op toegang tot de opvang voor alle kinderen van nul tot vier en op termijn voor alle kinderen tot twaalf jaar, ontbreekt dit in de kabinetsplannen. En ook de langverwachte versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs – die op veel plekken ontstaat maar die te vaak tegen praktische problemen aanloopt – maakt geen onderdeel uit van de plannen van de vier kabinetspartijen. Sterker nog: de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt nergens genoemd.

Werk aan de winkel voor de BMK

Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK): ‘Dit betekent dat er werk aan de winkel is voor ons als branchevereniging. Wij zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen en meer mogelijkheden voor kinderopvang en basisscholen om samen te werken. En juist op die twee onderwerpen ontbeert dit regeerakkoord Rutte III visie.’Het kabinet noemt de nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang ‘een kansrijke richting om verder uit te werken’; daar is de BMK het mee eens. Uiteraard, zoals het kabinet stelt, uit te werken met de nodige zorgvuldigheid vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.

Het nieuwe kabinet trekt 170 miljoen uit voor VVE en 250 miljoen voor de kinderopvangtoeslag. Het regeerakkoord geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop deze gelden ingezet worden. Het kabinet kan kiezen voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor werkende ouders door de toeslag op te hogen. Het kabinet zou er ook voor kunnen kiezen dit geld in te zetten om alle kinderen, te beginnen met de 0-4 jarigen, een recht op kinderopvang te geven, onafhankelijk van het werk van hun ouders. Inzetten op enerzijds VVE en anderzijds kinderopvangtoeslag maakt dat er nog steeds schotten zullen zijn tussen voorzieningen voor jonge kinderen. BMK pleit voor inclusieve voorzieningen voor alle kinderen en voor kinderopvang als basisvoorziening waar ouders en kinderen (langdurig) op kunnen rekenen. De BMK pleit ook voor het toegankelijk maken van de buitenschoolse opvang voor alle kinderen om kinderen gelijke kansen te bieden en de talenten van kinderen in de volle breedte tot ontwikkeling te laten komen. Het zou mooi geweest zijn als we dit terug hadden gezien in het regeerakkoord.

Er leek in de afgelopen jaren een groeiend besef bij de politiek van de toegevoegde waarde van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Niet langer leek het slechts als arbeidsmarktinstrument gezien te worden. Helaas wordt dit niet bekrachtigd in het huidige regeerakkoord.

Gesthuizen: ‘Het kan zijn dat de onderhandelaars te druk en te zeer gefocust zijn geweest op andere zaken; problemen die moesten worden opgelost, verschillen van inzicht die moesten worden beslecht. Wij zullen het nieuwe kabinet en ook de Kamerleden opnieuw herinneren aan de basis voor een gezond, gelukkig en welvarend land; investeren in kinderen. Dat is het beste wat dit kabinet zou kunnen doen.’

Deel dit nieuwsbericht