Brede steun om nieuw kabinet te doen investeren in een ‘Sportieve Gezonde Generatie’

Samen met 25 partners uit de onderwijs-, kinderopvang-, welzijn- en sport- en beweegsector heeft NOC*NSF het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’ opgesteld. De samenwerkende partners willen dat alle kinderen tot 18 jaar goed en voldoende sporten en bewegen. Hiervoor zijn steun en maatregelen vanuit de rijksoverheid cruciaal. Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven dat deze week aan informateur Herman Tjeenk Willink zal worden aangeboden.
Uit onderzoek blijkt dat bijna veertig procent van de kinderen van vier tot en met elf jaar en bijna zestig procent in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar in 2020 niet voldeed aan de beweegrichtlijnen. Deze kinderen hebben naast emotionele en sociale uitdagingen ook een vergrote kans op overgewicht, diabetes type 2 en chronische aandoeningen die leiden tot een verminderde weerstand en gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Ervoor zorgen dat ieder kind in Nederland opgroeit met sport, bewegen en een gezonde leefstijl als basis heeft dan ook op lange termijn voordelen van onschatbare waarde.

Bewegen hoort erbij

Het door de samenwerkende partners opgestelde manifest maakt duidelijk dat het nu meer dan ooit duidelijk is waarom er in preventie geïnvesteerd moet worden. En dat het belangrijk is dat sport en bewegen als vast onderdeel geïntegreerd wordt in het leven van alle kinderen.

Hiervoor is een omgeving nodig waarin alle betrokkenen vanuit school, wijk, welzijn, zorg, sport én thuis zoveel mogelijk samenwerken en de openbare buitenruimte daarbij toegankelijk is voor alle kinderen. Om er echt voor te zorgen dat elk kind voldoende dagelijks en beter beweegt, is het nodig dat er een integrale en interdepartementale systeemverandering plaatsvindt die zonder de rijksoverheid niet haalbaar is.

Download hier het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’ van de gezamenlijke partijen

Bekijk hier de video ‘Nu of nooit voor een Sportieve Gezonde Generatie’

Deel dit nieuwsbericht