BMK voorziet commissie SZW van input voor Algemeen Overleg Kinderopvang 13 december 2018

Op 10 december stuurde de BMK een brief aan de commissie SZW om de woordvoerders kinderopvang per agendapunt van extra informatie te voorzien voor het Algemeen Overleg kinderopvang op 13 december zodat een constructief en kritisch debat gevoerd kan worden.

Lees ons verslag van dit Algemeen Overleg waarin de door ons genoemde punten expliciet werden ingebracht door e commissie-leden!

 

KinderopvangTotaal schreef onderstaand artikel op basis van bovenstaande inbreng van de BMK voor dit Algemeen Overleg.

Kwaliteitseisen veranderen, dan ook het toezicht’

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) laat zich in de aanloop naar het Algemeen Overleg kinderopvang op 13 december kritisch uit over het toezicht op de kinderopvang. In een brief aan Tweede Kamerleden zet de BMK uiteen waarom het veranderen van de kwaliteitseisen niet voldoende is als niet ook het toezicht verandert.

De brief is geschreven door BMK-voorzitter Sharon Gesthuizen en is gericht aan de leden van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een cc naar de commissieleden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Algemeen Overleg behandelt donderdag uiteenlopende agendapunten. Gesthuizen zoomt in op de meeste onderwerpen die dan op de agenda staan.

Objectiviteit

Als eerste besteedt Gesthuizen aandacht aan het stopzetten van het kwaliteitsoordeel, de doorontwikkeling van het ‘in-één-oogopslag systeem’ en daarmee het algehele systeem van toezicht en handhaving. Terwijl de sector te maken krijgt met meer en strengere kwaliteitseisen – de BMK juicht dit toe – moet het toezicht ook veranderen om dit te laten werken. Gesthuizen is kritisch over de objectiviteit van het huidige toezicht en de mogelijkheid voor houders om maatwerk toe te lichten.

Gebrek aan uniformiteit

De BMK noemt zes terreinen waarop verbetering mogelijk moet zijn. De rode draad van het probleem van het huidige toezicht is het gebrek aan uniformiteit van de inspectie. Zo lijkt er veel maatwerk voor de inspecteur te zijn, maar is niet duidelijk hoeveel ruimte er voor houders is om maatwerk toe te mogen lichten. De inspecteur bepaalt zelf de inhoud van het handhavingsadvies aan gemeenten. Het stoort de BMK dat uit eerder onderzoek is gebleken dat er in praktijk zelden sprake is van collegiale toetsing. De inspecteur lijkt autonoom te beslissen.

Klacht indienen

Verder noemt de BMK de beperkte verplichte scholing van inspecteurs, terwijl zij wel invloedrijke beslissingen mogen nemen. Een bekend kritiekpunt is dat de GGD-inspectie regionaal georganiseerd is en dat de onderlinge verschillen groot zijn. De BMK meldt in de brief dat het niet verplicht is voor GGD’en om gebruik te maken van het landelijke toezichtkader. Noch op regionaal als op landelijk niveau vindt er een systematische evaluatie plaats van de inhoud en kwaliteit van de inspectie. Dan maakt de BMK zich druk over het ontbreken van een plek waar een houder een klacht kan indienen over een rapport. Dit kan alleen over het gedrag van de inspecteur, maar het rapport wordt integraal gepubliceerd op de website van het LRK en nu ook als samenvatting voor ouders (het in-één-oogopslag systeem).

Kwaliteitsoordeel uitstellen

Eerder dit jaar maakte staatssecretaris Tamara van Ark bekend het kwaliteitsoordeel op de lange baan te schuiven omdat ze eerst wil zien wat het resultaat is van de in-één-oogopslag regel. Gesthuizen zegt namens de BMK dit besluit te betreuren.  Zij ziet in het kwaliteitsoordeel juist mogelijkheden voor het verbeteren van het toezichtsysteem. Dat de staatssecretaris een verband legt met het in-één-oogopslag systeem is volgens Gesthuizen geen steekhoudende redenering om het kwaliteitsoordeel uit te stellen.

Kijk op de kinderopvang

Een ander agendapunt waar Gesthuizen vrij uitgebreid op ingaat is het SCP-rapport ‘Kijk op kinderopvang’. De BMK heeft onlangs een themadiscussie georganiseerd over de relatie tussen de Nederlandse deeltijdcultuur en de (beeldvorming over de) kwaliteit van de kinderopvang. Dit is voor Gesthuizen een goede aanleiding om te wijzen op het belang van kinderopvang als ontwikkelplek voor kinderen in plaats van vooral als arbeidsmarktinstrument.

Basisrecht

In een eerdere brief, opgesteld in samenwerking met de PO-Raad, Sociaal Werk Nederland, en de VNG liet de BMK al blijken voorstander te zijn van verregaande samenwerkingsmogelijkheden tussen kinderopvang en basisonderwijs en vooral het toekennen van kinderopvang als basisrecht voor het jonge kind. Kindcentra 2020 liet zich deze week ook al in deze bewoordingen uit in een brief aan de Tweede Kamer.

Deel dit nieuwsbericht